Culinaire campuswensen

Opinie
Moet de campus een sober bar of sterrenrestaurant krijgen? Is het de hoogste tijd voor meer circulariteit, selderijsap of seacuterie in onze menu’s? Vooruitlopend op…

myWURSTspace?

Opinie
Organisatie
Een nieuw concept voor de inrichting van kantoren moet de ruimtenood op…

Beoordeel tenure trackers op hun volledige portfolio

Opinie
Is het huidige beoordelingssysteem van academici teveel gebaseerd op kwantitatieve criteria en…

Investeren in vaardigheden?

Opinie
Be Board of Education kondigde aan dat bachelorstudenten meer vaardighedentraining krijgen.
Atlas carrying the world

Wat moet WUR met de klimaatcrisis?

Opinie
Soms knaagt het gevoel dat WUR meer moet met klimaatverandering. Maar wat?

Nature-based klimaatoplossingen

Opinie
Wetenschap
GIS-hoogleraar Martin Herold aan het woord over de klimaatconferentie.

Stikstofprobleem typisch Hollands?

Opinie
Nederland zucht onder een stikstofcrisis. Harde maatregelen lijken onontkoombaar, zoals verkleining van…

‘Pak stress liever bij de wortels aan’

Opinie
Tijdens de Surf Your Stress-week, van 11-15 november, kunnen studenten en -medewerkers…
No image available

‘Diepgaande veranderingen nodig voor kringlooplandbouw’

Opinie
Een ingezonden brief over kringlooplandbouw door dr.ir. Toon van Eijk.

Weg met de wisseltijd?

Opinie
In de nacht van 26 op 27 oktober gaat de wintertijd weer…