[De Stelling] ‘Wetenschappers onderschatten de kracht van visuele verhalen om hun resultaten met zeggingskracht te delen met het grote publiek.’

Opinie
Promovendi lichten hun meest prikkelende stelling toe. Dit keer Nathan Meijer.

[De Stelling] ‘Efficiëntie wordt overgewaardeerd in onze maatschappij’

Opinie
Promovendi lichten hun meest prikkelende stelling toe. Dit keer Eva Huet.

‘Mensen weten te weinig over de natuur’

Opinie
Wetenschap
Ecoloog Patrick Jansen reageert op actie van boswachters.

[De Stelling] ‘Gedrag van het individu staat model voor de rest van de samenleving’

Opinie
Promovendi lichten hun meest prikkelende stelling toe. Dit keer Barbara Vital.

[De Stelling] ‘Rooftijdschriften verkwisten publiek geld’

Opinie
Promovendi lichten de meest prikkelende stelling toe. Dit keer Annika Tensi.

Reacties op financiële steun van WUR aan beurspromovendi

Opinie
‘Een stap in de goede richting.’

[De Stelling] ‘Sociale media zijn asociale platforms’

Opinie
Promovendi lichten de meest prikkelende stelling toe. Dit keer Francesco Pancaldi.

[De Stelling] ‘AI zal in toenemende mate ons leven beïnvloeden, maar of het ook leidt tot een betere levenskwaliteit is de vraag’

Opinie
Promovendi lichten de meest prikkelende stelling toe. Dit keer Martina Lazzarin.

Opinie: ‘Ik koos Wageningen omdat ik de wereld wil verbeteren’

Opinie
Student
Zijn de eerstejaars wereldverbeteraars? Of kiezen ze om andere redenen voor WUR?

WUR stopt niet rigoureus met samenwerking fossiele industrie – reacties

Opinie
Organisatie
Resource polst de meningen over deze strategie.