‘Eppo Bruins wordt minister van Onderwijs’

De NOS meldt dat Eppo Bruins minister van Onderwijs wordt namens NSC.
Foto: ANP HH / Peter Hilz

Bruins (1969) is voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie en zat tot 2021 in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Volgends de NOS gaat hij demissionair minister Robbert Dijkgraaf (D66) opvolgen.

De portefeuilleverdeling is nog niet bekend. Dijkgraaf heeft mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs onder zijn hoede. Hij hamerde graag op de gelijkwaardigheid van die onderwijssoorten en oogstte daar waardering voor.

Het ligt voor de hand dat de volgende minister deze onderwijssectoren ook combineert. Het basis- en voortgezet onderwijs komen dan, net zoals nu het geval is, in handen van de andere minister (of staatssecretaris). Wie cultuur en media krijgt, is afwachten.

Minder studenten

Als Tweede Kamerlid zei Bruins in 2020 in een online debat dat er misschien te veel jongeren naar het hoger onderwijs gaan. ‘We zijn als land afhankelijk van de keuzes van zeventienjarigen, terwijl we grote problemen hebben om in de toekomst ons verdienvermogen op orde te houden’, stelde hij. En ook: ‘Gaan er nog genoeg mensen naar het mbo, die leren metselen en timmeren?’

In datzelfde gesprek zei Bruins dat er meer geld naar de wetenschap moest, omdat dat van belang is voor de economie, of anders voor het oplossen van maatschappelijke problemen als radicalisering en terrorisme. In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitiepartijen staat een fikse bezuiniging op hoger onderwijs en onderzoek.

Bruins, die zelf natuurkunde studeerde, heeft in de Tweede Kamer geregeld een lans gebroken voor andere disciplines, zeker toen het kabinet honderd miljoen euro naar bèta en techniek verschoof. ‘We willen met name de positie van de geesteswetenschappen veiligstellen’, zei hij. ‘Die zijn kwetsbaar, maar wel van hoog niveau en waardevol voor ons land.’

Erkennen en waarderen

Momenteel is Bruins dus voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). Deze raad heeft onder meer positief geschreven over ‘erkennen en waarderen’: de poging van universiteitsbestuurders om minder op ranglijsten en publicaties in toptijdschriften te letten. Medewerkers mogen ook op andere terreinen uitblinken, zoals onderwijs, valorisatie of leidinggeven.

Verder adviseerde de raad tijdens Bruins’ voorzitterschap om minder ‘naïef’ te zijn op het gebied van kennisveiligheid.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.