‘We stevenen af op een kamertekort’

Studentenhuisvesting in Wageningen.
Het nieuwe studentencomplex M20 aan de Marijkeweg. Foto Resource

Het studentenkameraanbod in Wageningen is op dit moment gelijk aan de vraag en er zitten meerdere nieuwe projecten in de pijplijn. Toch dreigt een kamertekort van 300 tot 600 kamers. Directeur Bart van As van studentenhuisvester Idealis trekt aan de bel. ‘Gemeente: geef ons meer ruimte.’

Wie langs de Marijkeweg fietst, ziet dat de oude vakschool die daar stond plaats heeft gemaakt voor een gloednieuw studentencomplex: M20. Idealis-directeur Bart van As verwacht dat de eerste bewoners er in september in kunnen. Na M20 staan er meer projecten op de planning, zoals de nieuwe complexen Mansholtlaan (250 kamers, streefdatum oplevering 1 september 2026) en Bornsesteeg 2.0 (350 kamers, streefdatum oplevering 1 september 2027). Ook staan grootschalige renovaties van studentenflats Asserpark en Dijkgraaf voor de deur.

Toch is Van As niet zonder zorgen. Tegenover alle renovatie- en nieuwbouwplannen staan namelijk de omgevingsvergunningen voor tijdelijke studentenhuisvestingsprojecten die binnenkort verlopen, waardoor tijdelijke huisvestingsprojecten zoals Haarweg 333 en Nieuwe Kanaal wegvallen. Van As: ‘We zijn met meerdere projecten bezig, maar afgaande op de voorspelde studentenaantallen stevenen we alsnog af op een tekort van driehonderd tot zeshonderd kamers over vijf jaar. Daarom kijken we of we een aantal van die tijdelijke omgevingsvergunningen voor studentenhuisvesting kunnen verlengen of omzetten naar permanente vergunningen voor bewoning. Het is nu nog niet duidelijk of dat gaat lukken.’

Idealis heeft de ambitie alle eerstejaars studenten voor 1 mei van het eerste studiejaar een kamer aan te bieden. Is dat dit jaar gelukt?

‘Er waren op 1 mei nog 62 eerstejaars die een kamer zochten. We hebben het dus niet gehaald dit jaar, maar we zitten in de buurt. Met de oplevering van M20 verwachten we dat we het volgend jaar wel weer gaan halen.’

Je verwacht een tekort van 300 tot 600 studentenkamers over vijf jaar. Dat is toch niet te rijmen met die ambitie?

‘Dat wordt inderdaad spannend. Dus zeggen we tegen de gemeente: geef ons meer ruimte. Maar in de gemeenteraad hoor je steeds vaker het geluid dat Wageningen ‘vol’ is voor studenten en dat we moeten kijken naar mogelijkheden voor studentenhuisvesting in Renkum, Ede of Bennekom.

We mikken met de renovaties en nieuwe projecten op afdelingen van maximaal zes à zeven bewoners

Terwijl studenten daar helemaal niet op zitten te wachten. Er is een beeld ontstaan dat er al veel wordt gebouwd voor studenten en dat nu de gewone mensen aan de beurt zijn. Ze willen liever bouwen voor de reguliere markt.’

Heeft de gemeente niet gewoon gelijk?

‘Het is niet of-of, maar én-én: je moet het allebei doen. Bovendien is het maar de vraag of je door te focussen op nieuwbouw voor de reguliere markt ervoor zorgt dat er minder studenten naar de stad komen. Als we de Costerweg niet hadden gebouwd, hadden de meer welvarende ouders misschien wel zestig reguliere woningen gekocht voor hun kinderen en vrienden. Kortom: te weinig bouwen voor studenten is voor de reguliere markt geen goed idee.’

De komende jaren staan grote nieuwbouw- en renovatieprojecten op de planning. Hoe bepaalt Idealis waar het geld naartoe gaat?

‘Elk jaar maken we samen met de universiteit en de gemeente een studentenhuisvestingsmonitor. Daarin analyseren we de verwachte ontwikkelingen qua studentenaantallen in verschillende scenario’s. Die samenwerking met de universiteit zie je ook terug bij de projecten Mansholtlaan en Bornsesteeg 2.0: die complexen worden straks allebei op grond van de universiteit gebouwd. Daarnaast krijgen al onze bewoners elk jaar een enquête over hoe ze het wonen ervaren en wat hun wensen zijn. Op basis van zulke input, bepalen wij waar we ons geld aan uitgeven.

In de gemeenteraad hoor je steeds vaker het geluid dat Wageningen ‘vol’ is voor studenten

Als stichting mogen we geen winst maken, dus het geld dat we hebben, zetten we in voor onze verschillende prioriteiten: investeren in nieuwbouw, renovaties en onderhoud, maar ook aan het betaalbaar houden van de huur. Er is een landelijk puntensysteem waarmee je kunt bepalen hoeveel huur je mag vragen voor een bepaalde woonruimte. Voor Droevendaal vragen we maar 90 procent van wat we zouden kunnen vragen, en voor oudere complexen soms zelfs maar 80 procent. Daardoor blijft Wageningen een van de meest betaalbare steden om te wonen als student.’

De afgelopen jaren werd kamerdelen ingezet als noodoplossing voor internationale studenten die vlak voor het studiejaar nog geen kamer hadden gevonden. Kunnen jullie dat niet permanent aanbieden?

‘In Dijkgraaf hebben zo’n vijftig studenten een kamer gedeeld. Dat is een beetje geïmproviseerd, want die kamers zijn niet gemaakt voor twee bewoners. Ook heeft het kamerdelen gevolgen voor de rest van de flat, want de keuken, douche en toilet deel je dan ook met meer mensen.

Studenten zitten niet te wachten op huisvesting in Renkum, Ede of Bennekom

Niet optimaal dus, qua voorzieningen. Tegelijkertijd is het voor veel studenten uit bijvoorbeeld de VS, China en Zuid-Europese landen heel normaal om kamers te delen. We zien dat er behoefte aan is, ook omdat het financieel aantrekkelijk is voor huurders. Daarom onderzoeken we of we bij het nog te bouwen complex Mansholtlaan permanent een aantal deelkamers kunnen aanbieden waar je met z’n tweeën of vieren een kamer deelt. Maar de kamer en de rest van de voorzieningen moeten daar dan wel goed op zijn ingericht.’

Zijn er andere ontwikkelingen in de woonwensen van studenten?

‘Zeker. Een daarvan is dat studenten liever niet met tien of achttien mensen op een afdeling wonen, zoals nu nog in Dijkgraaf. Daarom mikken wij met de renovaties en nieuwe projecten op afdelingen van maximaal zes à zeven bewoners. Bij grotere afdelingen zie je dat niemand zich verantwoordelijk voelt iets te doen. Ook is het moeilijker ‘integreren’. Met een afdeling van zes is er meer verbinding met elkaar en durven bewoners elkaar meer aan te spreken.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.