Analyse: WUR en actievoerders slaan geen brug

De bezetting gaat vierde week in. Een einde is niet in zicht.
Foto Resource

Roelof Kleis en Willem Andrée

De bezetting van de brug tussen Forum en Orion door actievoerders van Wageningen for Palestine gaat zijn vierde week in. Een einde is niet in zicht.

De inzet van de actievoerders is helder: zij eisen dat WUR de banden met Israëlische universiteiten en kennisinstellingen verbreekt. De raad van bestuur (RvB) van WUR is dat niet van plan. Beide partijen zijn al drie weken in gesprek, maar tot meer dan enkele kleine handreikingen heeft dat niet geleid. WUR publiceerde een lijst met Israëlische instellingen waarmee wordt samengewerkt en stelt twee beurzen beschikbaar voor studenten uit conflictgebieden.
De bezetting van de brug staat niet op zichzelf. Steeds vaker eisen studenten en medewerkers dat WUR zich uitspreekt over maatschappelijke en politieke onderwerpen. De reactie van de RvB is daarbij steeds dezelfde: het past een instituut voor onderzoek en onderwijs niet om stelling te nemen. WUR toetst samenwerking en projecten aan haar Principles of Cooperation. Die toets laat geen generieke boycot toe.
Die opstelling is niet alleen principieel, maar ook pragmatisch. Het voorkomt ingewikkelde ethische discussies over met welke landen of regimes samenwerking door de beugel kan. De oorlog in Gaza is niet het enige conflict in de wereld, de Palestijnen zijn niet de enige bevolkingsgroep die onderdrukt wordt.

Aangifte
De actie op de brug kenmerkt zich door gemoedelijkheid. Hier geen vernielingen zoals bij soortgelijke protesten in Amsterdam. Toch lijkt de toon te verharden. Tegen de afspraken in was er een blokkade bij het F&A Next-congres in Omnia en betraden de actievoerders afgelopen week Forum en Atlas.  Het gebruik van een leus die zionisten met nazi’s gelijkstelde, was voor de RvB zelfs aanleiding om aangifte van groepsbelediging te doen.
Bij dit alles is het de vraag hoe breed gedragen de wens tot een boycot is. Het tentenkamp is, volgens afspraak met de RvB, beperkt van omvang. Na de walk-out van 13 mei waar zo’n 300 studenten en medewerkers meeliepen brengen de demonstraties telkens rond de vijftig mensen op de been. De grote meerderheid laat zich niet horen. Dat sterkt de raad ongetwijfeld om bij haar standpunt te blijven.
Daarmee dringt zich de vraag op hoe lang de bezetting nog gaat duren. Zolang de demonstranten zich aan de regels houden, is er voor de RvB geen aanleiding om in te grijpen. De actievoerders hebben aangetoond over een lange adem te beschikken. Toch lijkt hun ultieme eis – alle banden met Israëlische instituties verbreken – een brug te ver.

Een tijdlijn met updates over het protest vind je hier.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.