Collegiaal verkiezingsdebat studentenraad

De lijsttrekkers spraken over betaalbare kantines, studiepunten voor bestuurswerk en flatkroegen.
De lijsttrekkers met elkaar in debat. Met naast de host van links naar rechts: Olmer Tutein Nolthenius (VeSte), Reni Nanaj (S&I) en Ernest Owusu-Ansah (CSF). Foto Resource

Van maandag 27 tot en met donderdag 30 mei is de stembus van de studentenraadsverkiezingen geopend. Vanmiddag gingen de lijsttrekkers van VeSte (Verenigde Studenten), S&I (Sustainability and Integration) en CSF (Christian Student Faction) op het podium van Forum met elkaar in debat. Hoewel, debat… de kandidaten waren het vooral veel eens met elkaar.

Reni Nanaj (S&I)

Maak kantines weer betaalbaar voor studenten

Alle drie de lijsttrekkers mochten één statement geven waarover ze vervolgens met hun concurrenten in debat gingen. Reni Nanaj van S&I gaf het startschot. ‘Maak kantines weer betaalbaar voor studenten’, was de strekking van zijn betoog. Ernest Owusu-Ansah van CSF was het met hem eens, want ‘studenten moeten een voedzame maaltijd kunnen krijgen zonder zorgen over geld.’ VeSte was het niet eens met het voorstel van S&I. Lijsttrekker Olmer Tutein Nolthenius stelde dat ‘inflatie een feit is’ en dat een prijsverlaging gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van het eten. Wel pleitte hij ervoor dat studenten vaker zelf eten meenemen en dat het daarvoor goed zou zijn om het aanbod van magnetrons op de campus uit te breiden.

Olmer Tutein Nolthenius (VeSte)

Ontmoetingsplekken zoals flatkroegen dragen bij aan een omgeving waarin studenten niet alleen academisch maar ook persoonlijk kunnen floreren.

Het tweede statement kwam van OlmerTutein Nolthenius van VeSte. Hij stelde dat de universiteit verantwoordelijk is voor het aanbieden van sociale ontmoetingsplekken. ‘Het mentale welzijn van studenten is niet bijzonder goed. Dit heeft onder meer te maken met eenzaamheid.’ Sociale ontmoetingsplekken zoals flatkroegen dragen volgens VeSte bij aan ‘een omgeving waarin studenten niet alleen academisch, maar ook persoonlijk kunnen floreren’. S&I en CSF konden zich daarin vinden. Nanaj pleitte naast meer ontmoetingsplekken ook voor meer ontmoetingsmomenten voor studenten, georganiseerd door de universiteit. Owusu-Ansah noemde het campusfestival Summervibes als mooi voorbeeld van een door de universiteit georganiseerd evenement waarbij socializen en elkaar ontmoeten centraal staat. ‘Laten we meer zulke dingen organiseren.’

Ernest Osusu-Ansah (CSF)

De universiteit moet bestuurswerk aantrekkelijker maken door er studiepunten voor te geven.

Ernest Owusu-Ansah van CSF kwam met statement drie, dat draaide om bestuurswerk. ‘De universiteit moet bestuurswerk aantrekkelijker maken voor studenten, bijvoorbeeld door studiepunten te geven aan studenten die een bestuursfunctie vervullen.’ Ook hier bleken de partijen elkaar goed te kunnen vinden. Tutein Nolthenius: ‘Als VeSte zijn we groot fan van dingen doen naast je studie. Commissie- en bestuurswerk zijn een belangrijk onderdeel daarvan.’ Nanaj stelde voor dat studenten in plaats van een deel van hun keuzevakken, bestuursfuncties kunnen doen. ‘Dan kunnen studenten die nu denken dat ze hier geen tijd voor hebben ‘want ik moet mijn studiepunten halen’, toch bestuurswerk doen.’

In grote lijnen eens

Owusu-Ansah kijkt met een positief gevoel terug op het verkiezingsdebat. ‘Het was interessant om te zien dat we over veel zaken hetzelfde denken. Met die onderwerpen kunnen we volgend jaar samen constructief aan de slag.’ Nanaj sluit zich daarbij aan. ‘Het viel me op dat we ondanks kleine meningsverschillen, het vaak in grote lijnen met elkaar eens zijn.’ Volgens Tutein Nolthenius waren de lijsttrekkers het misschien wel iets te veel met elkaar eens om echt van een debat te kunnen spreken. ‘Het was eerder een goed gesprek. Ik denk dat de verschillen tussen de partijen daardoor misschien niet helemaal zichtbaar werden. Maar uiteindelijk willen we allemaal het beste voor studenten, alleen kijken we allemaal net vanuit een andere bril.’

WUR-studenten kunnen tot en met donderdag 30 mei 23:59 uur nog stemmen via WebElect.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.