Biodiversiteitsproject bekroond met ACT Award

De winnende studentconsultants onderzochten hoe landgoed De Lieskamp biodiverser kan worden.
De studenten op het landgoed.

Tekst Jana Roscam Abbing, foto’s door de ACT-groep

In het vak Academic Consultancy Training (ACT) werken masterstudenten van verschillende opleidingen samen als consultants voor een echte opdrachtgever. Elk jaar is er een ACT Award voor de beste projectgroep. Dit jaar ging de prijs naar studenten Zeta Zepou, Marianne Héritier, Maja Raemakers, Tessel de Vries, Isa Priem en Josje Schuttinga. Zij zochten uit hoe de biodiversiteit op De Lieskamp, een landgoed vlak bij de campus, kan worden vergroot.

‘We begonnen met het onderzoeken van het landschap zelf’, vertelt Josje Schuttinga (student Resilient Farming and Food Systems) terwijl ze met twee ACT-groepsgenoten over het landgoed loopt. ‘We keken bijvoorbeeld naar welke soorten hier voorkomen en in welke aantallen, en naar de pH-waarde van de grond. De eigenaren van het landgoed zijn al goed op weg om het terrein biodiverser te maken. Ze vermijden onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen en ze proberen invasieve exotische planten, zoals Japanse Duizendknoop, weg te houden.’

Veldwerk.

Uit het veldwerk bleek dat De Lieskamp bestaat uit meerdere landschapstypen die allemaal anders beheerd moeten worden, vertelt Maja Raemakers, masterstudent Biologie. ‘En er waren meer factoren om rekening houden, zoals met de wensen van de buren. ‘Zij wilden weten hoe ze de verzameling rododendrons konden redden, want die zagen er niet heel gezond meer uit. Ook wilden zij de boomgaard behouden, ondanks dat dat ten koste gaat van de biodiversiteit.’

Flyer

Nadat de wensen en omstandigheden in kaart waren gebracht, bedachten de studenten 21 maatregelen om de biodiversiteit op het landgoed te vergroten. De aanbevelingen hebben vooral betrekking op de manier van maaien; de samenstelling en eigenschappen van de grond en plantensoorten; en het toevoegen van habitats voor insecten. Om het overzichtelijk te houden, maakten de studenten een flyer waarin alle aanbevelingen duidelijk staan uitgelegd. ‘Zo zijn de ideeën toegankelijk voor iedereen die iets te maken heeft met De Lieskamp’, vertelt Zeta Zepou, masterstudent Bos- en Natuurbeheer.

Het groepje plaatste onder andere cameravallen.

Breder toepasbaar

Lian Grabijn, ecologieonderzoeker bij Wageningen Environmental Research en begeleider van dit ACT-project, prijst de werklust van de projectgroep. ‘De studenten hebben veel verschillende vormen van onderzoek verricht: veldwerk, waarbij bijvoorbeeld ook cameravallen zijn geplaatst, literatuuronderzoeken en interviews.’ Dat de adviezen van het groepje dankzij de handige flyer ook gemakkelijk in andere natuurgebieden kunnen worden toegepast, draagt ook bij aan de hoge waardering, aldus Grabijn. De studenten vermoeden dat de praktische en makkelijk uit te voeren adviezen hebben bijgedragen aan het winnen van de ACT-award. Zepou: ‘Er wordt nu al witte klaver gezaaid met hulp van de buren en ook de bodem wordt binnenkort onderzocht.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.