Journalistenverenigingen: onafhankelijkheid universiteitsmedia beter beschermen

‘Speelruimte is te afhankelijk van de welwillendheid van het bestuur.’
Bescherm redacties tegen druk om onwelgevallige publicaties tegen te houden of aan te passen, bepleiten journalistenverenigingen. Foto Shutterstock

Universiteiten en hogescholen moeten meer doen om de onafhankelijke positie van hun journalistieke tijdschriften te beschermen. Dat eisen journalistenverenigingen NVJ en VWN in een dinsdag verschenen statement.

De NVJ en VWN zien een ‘zorgelijke trend van censuur’ bij de hogeschool- en universiteitsmedia. Ze roepen de universiteiten en hogescholen dan ook op om zich meer in te spannen voor de onafhankelijkheid van de bladen, onder meer met door een goed redactiestatuut en een onafhankelijke journalistieke adviesraad.

De universiteitsmedia worden grotendeels betaald door de onderwijsinstellingen, die daarmee hun eigen waakhond financieren. Die afhankelijkheid kan echter (zelf)censuur in de hand werken als de journalistieke onafhankelijkheid onvoldoende is geborgd.

‘De speelruimte van veel universiteitsmedia is te afhankelijk van de welwillendheid van het bestuur’, beaamt Resource-hoofdredacteur Willem Andrée in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Kring van Hoofdredacteuren, het samenwerkingsverband van alle journalistieke media van universiteiten en hogescholen. ‘Daar moeten we vanaf.’ Andrée is een van de panelleden tijdens een publieke discussie die de NVJ en NVW hierover organiseren.

Incidenten

De oproep en de bijeenkomst volgen op een aantal incidenten. Zo zetten de redactie van Cursor, de TU/Eindhoven-equivalent van Resource, dit najaar de site op zwart uit protest tegen het ontslag van de hoofdredacteur en de beknotting van hun redactionele vrijheid. Een ander voorbeeld is Science Guide, dat na inhoudelijke onenigheid met universiteiten in de funding-problemen dreigde te komen. Van nog recentere datum is dat Profielen, het journalistieke magazine van de Hogeschool Rotterdam, sinds kort onder de afdeling Marketing en Communicatie valt. ‘In de basis geen goed signaal’, zo citeert Trouw de hoofdredacteur. ‘De journalistieke onafhankelijkheid van het medium is al erg kwetsbaar.’

Bekende voorbeelden van de waakhondfunctie van universiteitsmedia zijn de onthullingen van Delta over hoe de TU Delft onbedoeld het Chinese leger hielp en die van Mare over het wegkijken van het Leidse universiteitsbestuur bij wetenschappelijke wangedrag. Dichter bij huis is het artikel ‘Hoe ‘betrouwbaar’ verdween uit een stikstofrapport’ een goed voorbeeld van journalistiek spitwerk van Resource naar politieke beïnvloeding van wetenschap.

Lees ook:Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.