Column Guido Camps: Iedereen professor?

'Het manifest 'Iedereen professor' komt mij wat klagerig over.'

Begin dit jaar is voor de eerste keer een PhD-student die ik (mede) begeleid heb, gepromoveerd. Niet alleen genoot ik omdat zij het fantastisch heeft gedaan, het was ook bijzonder om van die kant een promotie mee te mogen maken. Ik heb natuurlijk ooit zelf mijn dissertatie verdedigd en ik heb geopponeerd bij een verdediging, maar nu mocht ik dus voor het eerst trots toezien.

Ik genoot ook van de academische franje: de toga’s met verschillende designs per instelling, de pedel met de rammelende staf en het formele oplezen van de uitslag. We hebben in Nederland zo weinig mooie tradities, maar onze promotieverdedigingen zijn prachtig. Dat hoor ik ook vaak van onze buitenlandse gasten. Als er nu een ding was waar ik me tijdens het genieten geen enkel moment aan ergerde, was het dat ik geen toga aan had of mocht.

Maar volgens de Jonge Akademie is dit gebruik zeer onwenselijk. In het manifest Iedereen professor! pleiten de jonge wetenschappers voor een verandering in beleid waarbij ‘iedere universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar een toga mag dragen, de titel professor voeren, […] en eigen promovendi mag promoveren tot de graad doctor’. De Universiteit Utrecht heeft dit beleid inmiddels ingevoerd en in Groningen loopt een petitie door de staf om hetzelfde te bewerkstelligen.

Ik hoop dat WUR dit voorbeeld niet volgt. De argumenten voor deze veranderingen worden in het document uitgebreid besproken, maar bij mij blijft het als samenvatting vooral zo hangen: het is niet eerlijk, universitair docenten en -hoofddocenten doen heel veel werk en verdienen dus een ereplaats.

Als er een ding was waar ik me geen enkel moment aan ergerde, was het dat ik geen toga aan mocht

Dat van dat werk klopt natuurlijk, maar toch vond ik het hele stuk wel erg klagerig overkomen. Iedereen in de zaal die uit de academische wereld komt, weet heus wel wat de copromotoren aan werk hebben gedaan en iedereen van buiten die wereld zal het worst wezen.

Klagen over het feit dat je niet genoeg aanzien krijgt tijdens een plechtigheid die niet over jou gaat, vind ik moeilijk te rijmen met de autoriteit die ik associeer met het dragen van een toga. Een promotie draait namelijk maar om één iemand en dat is diegene die promoveert.

Guido Camps (39) is dierenarts en onderzoeker bij Humane Voeding en OnePlanet. Hij houdt van bakken, bijen houden en bijzondere dieren.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.