Samenwerking met fossiele industrie blijft mogelijk

WUR neemt advies van commissie over.
Tankstation Foto Khamkeo Vilaysing, Unsplash

Samenwerken met een fossiele partij zoals Shell kan nog, onder voorwaarden. WUR neemt het advies met die strekking van de adviescommissie over. Zij het met enkele verzoeken tot nadere uitwerking.

Samenwerking met een bedrijf uit de fossiele industrie mag, als aan drie voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moet het samenwerkingsproject stroken met de WUR-missie. Ten tweede moet WUR zelf verantwoordelijk zijn voor de onderzoeksdoelen en mag de partner niet een te grote invloed hebben op het project, ook niet financieel. De partner moet bovendien beoordeeld worden op aspecten als fossiel of niet, de mate van verbondenheid aan het Akkoord van Parijs en het tegenwerken van het klimaatbeleid. Ten derde moet een reflectierapport worden opgesteld door een nog aan te stellen evaluatiecommissie. Die commissie wordt benoemd door de raad van bestuur en moet bestaan uit vijf personen met diversiteit in perspectieven en kennis over het onderwerp.

Deze voorwaarden komen voort uit het advies dat de door de raad van bestuur in het leven geroepen adviescommissie in december presenteerde. Een paar punten uit dat advies behoeven volgens het bestuur nog nadere uitwerking. Hiermee komt WUR tegemoet aan kritiek van onder meer de groep bezorgde wetenschappers in Scientists4Future.

30 procentregel

Een van de kritiekpunten was de reikwijdte van het beleid: onderwijs viel er buiten. WUR laat daarom aanvullend beleid opstellen voor fossiele samenwerkingen in het onderwijs (stages, ACT-projecten, scripties, gastdocenten, carrièredagen). Ook de zogenoemde 30 procentregel, die stelt dat een fossiele partner niet meer dan 30 procent van het project mag betalen, om te waarborgen dat de invloed van de fossiele partner op het onderzoek niet te groot wordt, was een mikpunt van kritiek. WUR zou zich daardoor nog steeds laten beïnvloeden, maar dan tegen een lagere prijs. Die 30 procentregel laat de WUR nog eens heroverwegen. Andere eisen van bijvoorbeeld End Fossil Occupy, zoals het bindend maken van het advies van de (nieuw te vormen) adviescommissie, zijn niet ingewilligd.

‘Als WUR echt onafhankelijk wil zijn, moeten we ervoor zorgen dat de fossiele industrie niks te zeggen heeft over een project’

Martijn Duineveld

Martijn Duineveld, betrokken bij Scientists4Future, roept WUR nogmaals op om zich niet te laten betalen door de fossiele industrie. ‘Fijn dat de raad van bestuur het 30 procentcriterium laat finetunen. Als WUR echt onafhankelijk wil zijn, moeten we ervoor zorgen dat de fossiele industrie niks te zeggen heeft over een project. Nul procent financieren dus. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wie betaalt wel degelijk bewust dan wel onbewust invloed uitoefent op wetenschap. Zo kan er een uitkomsten-bias ontstaan, of een onderzoeksrichting-bias. Laat 0 het nieuwe 30 zijn.’

De afdeling Corporate Strategy & Accounts gaat aan de slag met de verzoeken tot nadere uitwerking. Op 1 juni 2024 moet het beslissingskader voor toetsing van de drie voorwaarden operationeel zijn.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.