Iets minder internationale studenten naar universiteiten

Landelijk zijn er 220 minder internationals aan een bachelor begonnen en 1.700 minder aan een master.
Internationals tijdens de winter-AID. Foto Marte Hofsteenge

Ongeveer een op de drie eerstejaars studenten aan de Nederlandse universiteiten komt uit het buitenland, blijkt uit de definitieve tellingen. Het zijn er net iets minder dan voorheen.

‘Het lijkt erop dat het stoppen met werven in het buitenland en het waarschuwen voor beperkte studentenhuisvesting hun vruchten afwerpen’, zegt Jouke de Vries, voorzitter van universiteitenvereniging UNL.

Aan de bacheloropleidingen zijn er 220 internationale studenten minder begonnen dan vorig jaar. Het zijn er volgens deze nieuwe tellingen 18.594. Dat is 31 procent van de totale instroom.

Al jaren heerst er onrust in de Tweede Kamer over de verengelsing van het hoger onderwijs en de toestroom van buitenlandse studenten. De minister werkt aan een wetsvoorstel op dit gebied en sprak met de universiteiten af dat ze zouden stoppen met werven.

Masters

Ook bij de masteropleidingen is sprake van een daling, maar alleen onder de internationals die speciaal voor de master naar Nederland kwamen. Dat waren er deze keer 1.700 minder dan vorig jaar.

Maar er zijn ook andere internationale studenten, die hier hun bachelordiploma hebben behaald en daarna doorgaan met een master. Die groep is ook aanzienlijk. Daardoor zijn er alles bij elkaar toch 550 internationale eerstejaars masterstudenten bijgekomen.

Per universiteit

Landelijk trokken de bacheloropleidingen achthonderd eerstejaars minder dan vorig jaar. Maar het verschilt nogal per universiteit. Maastricht groeit bijvoorbeeld met tien procent, terwijl Tilburg acht procent krimp moet verduren.

Tekst vervolgt onder grafiek.

Alles bij elkaar is de instroom in de masteropleidingen met twee procent gegroeid tot 52,5 duizend nieuwe studenten. Van hen is 33 procent internationaal.

Opvallend genoeg kent Tilburg percentueel de grootste mastergroei van alle universiteiten: twaalf procent. De Rijksuniversiteiten Groningen zag het aantal eerstejaars in de masteropleidingen juist met zeven procent dalen.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.