Groeiend onbehagen over agri-invloed bij WUR

Actie moet WUR ertoe te bewegen banden met 'big agro' te verbreken.
Foto Sven Menschel

Een toenemend aantal studenten en medewerkers maakt zich zorgen over de invloed van ‘big agro’ op WUR. Ze vinden dat WUR deze banden moet verbreken, net als die met de fossiele industrie. Om hun punt te onderstrepen, voeren ze donderdag actie op de campus.

De actie volgt op een recente bijeenkomst in Impulse, waar verschillende Wageningse (actie)groepen voor zo’n honderd aanwezige medewerkers en studenten uiteenzetten waarom ze het onacceptabel vinden dat WUR nog langer samenwerkt met de large corporates uit de voedings- en landbouwsector.

Ten eerste vanwege praktijken in de wereldwijde agri-business als de grootschalige ontbossing voor sojateelt of landroof voor palmolieplantages. Dergelijke praktijken vormen niet alleen een enorme aanslag op biodiversiteit en klimaat, maar gaan ook gepaard met geweld, kinderarbeid en andere schendingen van mensenrechten. En wie ertegen protesteert, riskeert soms zelfs z’n leven.

De wantoestanden zijn geen ver-van-ons-bed-show, zeggen de actievoerders. Ook WUR-partners zijn erbij betrokken. Zo legde onderzoekssite Follow The Money onlangs bloot hoe Upfield en FrieslandCampina, beide met een vestiging op de campus, achter een wirwar van ingewikkelde constructies nog zaken blijken te doen met malafide palmolieproducenten. ‘Met dat soort bedrijven wil ik niets, maar dan ook niets te maken hebben’, stelde een onderzoeker tijdens de Impulse-avond. ‘Maar WUR faciliteert ze gewoon en leent zich daarmee voor een zekere mate van greenwashing.’

Onderzoeks- en onderwijsframe

Wetenschappelijke integriteit is de tweede reden dat de actievoerders bezwaar maken tegen WUR’s banden met de agri-business. ‘Hun aanwezigheid alleen al beïnvloedt het Wageningse onderzoeks- en onderwijsframe. Het werkt normatief voor de kwesties die we bestuderen, de onderzoeksvragen die we stellen en de paradigma’s die we daarbij hanteren’, aldus een docent in Impulse. ‘WUR zou de status quo veel meer kunnen – en moeten – bevechten. Maar de banden met big agro staan dat in de weg, stelde hij.

Foto Sven Menschel

Rouwstoet

De actie op de campus donderdag memoreert de slachtoffers van de agri-business: zowel de dier- en plantsoorten die erdoor zijn verdwenen als de menselijke slachtoffers, zoals de vermoorde activisten in onder meer Indonesië, Colombia en de Filipijnen. De actievoerders lopen tijdens de lunch in een rouwstoet van Forum naar het grasveld naast Atlas/Orion. Onder het motto ‘Weeding out agribusiness @WUR’ eisen ze een onafhankelijke WUR die toewerkt naar een rechtvaardig agro-ecologisch voedselsysteem. Die oproep wordt gesteund door verschillende Wageningse (actie)groepen: Extinction Rebellion, End Fossil Occupy, Scientists4Future, Boerengroep, Degrowth en de Vegan Student Association.­

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.