Column Joshua Wambugu: Omnia

Maar alles is, gezien de tekortkomingen van Omnia, ook niet alles.
Tekst Joshua Wambugu

WUR blijft in rap tempo en in alle opzichten groeien en zich verbeteren. Dat geldt voor de onderwijskwaliteit en het baanbrekende onderzoek, het aantal studenten en medewerkers, maar ook voor de werkomstandigheden en faciliteiten in de gebouwen. Op de campus schieten nieuwe gebouwen als paddenstoelen uit de grond: Upfield, Unilever’s Hive, Aurora en Omnia. Op sommige gebouwen is kritiek vanwege de activiteiten die er plaatsvinden of de instituten die er gehuisvest worden. Ook Omnia krijgt kritiek.

Sinds de opening van het gebouw, vorig jaar mei, ben ik al nieuwsgierig of Omnia de verwachtingen waarmaakt. In 2017 ontstond het idee een dialoogcentrum op de campus te bouwen ter vervanging van de Aula. De Aula, die sinds jaar en dag dé plek was waar WUR academische ceremonies hield, werd als ouderwets en te klein beschouwd en men vond de catering onvoldoende aangepast aan de eisen van deze tijd. Het nieuwe dialoogcentrum (het huidige Omnia) moest een multifunctioneel gebouw worden waar de universiteit en andere campusbewoners terecht zouden kunnen voor vergaderingen, debatten, seminars, officiële evenementen en een goed diner.

Hoewel Omnia een centrum wil zijn voor dialoog tussen wetenschap, samenleving en Wageningen, gaat het gesprek vaak over Omnia zelf en dan met name over de eregalerij. Die bestaat uit portretten van voormalige rectoren en hoogleraren en laat de patriarchale geschiedenis zien, compleet met een portret van een man die de universiteit tot voor kort niet eens kon thuisbrengen.

Hoewel Omnia een centrum wil zijn voor dialoog tussen wetenschap en samenleving, gaat het gesprek vaak over Omnia zelf

Maar ook de slechte parkeervoorzieningen bij het gebouw voor mensen met een beperking en de dure horeca passeren de revue. Ook opmerkelijk: de namen die in eerste instantie werden voorgesteld voor wat toen nog het Dialogue Center heette, werden afgewezen door de raad van bestuur omdat de suggesties onvoldoende de bedachte functies omvatten. De jury moest terug naar de tekentafel.

Omnia is Latijn voor alles. Maar alles is, gezien de tekortkomingen van Omnia, ook niet alles. Ik denk dat de managers van Omnia de kritiek ook hebben gehoord en dat zij zaken kunnen aanpassen of verbeteren. Mijn voorstel is om het orgel uit de Aula hier op te hangen. Ik mis dat orgel. Misschien kan de eregalerij worden omlijst met de orgelpijpen die een muziekje laten horen om bezoekers zich welkom te laten voelen. Het wordt tijd dat de dialoog over wetenschap en samenleving gaat in plaats van over Omnia.

Joshua Wambugu (40) uit Kenia is promovendus bij de leerstoelgroepen Marine Animal Ecology en Environmental Policy. Bij  het DARE-project is hij social safety guide en lid van het coördinatieteam. Hij houdt van koken, wandelen en vogels kijken.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.