Geen wachtlijst meer voor studentenpsycholoog

Het is minder druk bij de studentenpsycholoog. Gaat het beter met studenten?
Foto Shutterstock

Waar er voorheen regelmatig wachtlijsten waren voor de studentenpsycholoog, is dat nu al een tijdje niet meer het geval. Of dat ook betekent dat het beter gaat met studenten, is nog niet duidelijk.

De wachtlijst was in het verleden redelijk stabiel: het aantal studenten dat bij de psycholoog terecht kon, was ongeveer gelijk aan het aantal studenten dat zich aanmeldde. Dat de wachtlijst bleef bestaan, had te maken met gebrek aan capaciteit bij het psychologenteam.

Nu is de wachtlijst wel weggewerkt, maar hoe? Daar zijn meerdere mogelijke oorzaken voor aan te wijzen. Zo heeft het nieuwe examenbeleid waarschijnlijk een rol gespeeld: daardoor waren er afgelopen collegejaar geen herkansingen in augustus, waardoor alle studenten langer vrij waren in de zomer. ‘Zo hadden zij meer tijd en ruimte om te herstellen van het vorige collegejaar, is de gedachte bij het studentenpsychologenteam’, zegt Ingrid Hijman, hoofd Student Service Center (SSC). De rustige zomer zorgde er bovendien voor dat er ná de zomer voldoende ruimte in de agenda’s van de studentenpsychologen ontstond om aanmeldingen direct in te plannen: de wachtlijst was verdwenen.

Minder aanmeldingen

Maar ook het aantal aanmeldingen bij de psychologen is iets teruggelopen vergeleken met eerdere jaren. ‘We hebben een goed systeem voor studentenondersteuning opgebouwd’, vertelt Hijman. ‘Studenten kunnen naast de psycholoog op veel meer plekken terecht. Vaak past een andere oplossing beter bij het probleem van de student. Daarom zijn we beter gaan screenen.’

Dat betekent dat wanneer een student zich meldt met een hulpvraag, eerst wordt gekeken welke oplossing het beste past. ‘Dat kan praten met een psycholoog zijn, maar bijvoorbeeld ook een traject met een peercoach, een lifecoach, een training via Student Training & Support of online via Gezondeboel. Zo zorgen we dat een student sneller de juiste hulp krijgt.’

Geen harde conclusies

Ook zou het kunnen dat het gewoon iets beter gaat met studenten. Hijman: ‘Corona heeft lange tijd een hele grote impact gehad. Ik kan me voorstellen dat studenten nu weer zin hebben om gewoon te leven. Maar als SSC kunnen wij moeilijk vaststellen of dat echt zo is, omdat wij vooral studenten spreken met wie het minder goed gaat. En hoewel het rustiger is bij de psychologen, zien we dat er bij de decanen juist meer studenten komen, dus het is moeilijk om nu harde conclusies te trekken.’

In februari verschijnt het jaarverslag van de studentenpsychologen en de decanen. Hijman: ‘Dan kunnen we daar meer over zeggen. Ook hebben we als WUR meegedaan met onderzoek van Trimbos naar studentenwelzijn en middelengebruik. Dat resultaat wordt bekendgemaakt op 30 november. We willen dat resultaat ook graag samen met studenten bespreken.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.