Wageningse verkiezingsdebatten op komst

WUR is nauw betrokken bij drie debatten over typisch Wageningse onderwerpen.
In november faciliteert WUR politieke debatten over onder andere landbouw, klimaat en dierenwelzijn. Foto Shutterstock

Een aantal landbouworganisaties maande bestuursvoorzitter Sjoukje Heimovaara onlangs dat ‘politieke afwegingen en beleidskeuzes niet thuishoren bij Wageningen UR’. De kritiek (zie kader onderaan) weerhoudt WUR er niet van om drie verkiezingsdebatten te faciliteren over belangrijke Wageningse onderwerpen. Het debat op 14 november draagt het grootste WUR-stempel.

Donderdagavond 2 november wordt in Omnia het Gelderlander Klimaatdebat gevoerd, georganiseerd door dagblad De Gelderlander. Te gast zijn klimaatminister Rob Jetten en Gelderlander-verslaggever Ellen Willems, als slot van haar ‘klimaattocht’ door de provincie. De WUR-inbreng komt van Tim van Hattum, programmaleider Klimaat bij Environmental Services. Hij schetst een beeld van Nederland in 2120. Het debat duurt van 19.30 uur tot 21 uur (ontvangst vanaf 19 uur); alle plekken zijn al vergeven.

DierenDebat

Vrijdag 3 november vindt in het Haagse Nieuwspoort het Dierendebat plaats. WUR is daarbij betrokken in CenSAS-verband, het Centre for Sustainable Animal Stewardship, een samenwerking tussen Animal Sciences en de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde. Het debat gaat over onder meer de terugkeer van de wolf en dierwaardige veehouderij. Dat laatste thema wordt ingeleid met een video door de Wageningse dierenwelzijnsonderzoeker Fleur Hoorweg. Parlementair verslaggever Frits Wester leidt het debat, waaraan zeven parlementariërs meedoen: Laura Bromet (GL/PvdA), Dion Graus (PVV), Tjeerd de Groot (D66), Erik Haverkort (VVD), Erik Stegink (BBB), Frank Wassenberg (PvdD) en Femke Zeedijk (NSC). Het debat duurt van 15 uur tot 16.30 uur en is ook via een livestream te volgen.

Landbouw- en natuurdebat

Het debat met de grootste WUR-stempel is op 14 november: het Landbouw en Natuur Verkiezingsdebat. Dat focust op de grote dilemma’s rondom landbouw en natuur in Nederland, die WUR recent uiteenzette in een rapport (zie kader). Denk aan kwesties zoals: moet landbouw meer verweven worden met natuur? Of: kan de Nederlandse voedselproductie z’n mondiale reikwijdte vasthouden, of dwingen natuur en klimaat tot een andere schaal – en wat betekent dat dan voor de wereldwijde voedselzekerheid?

Dagblad De Gelderlander is medeorganisator van het debat, dat specifiek is bedoeld voor campusbewoners (studenten, onderzoekers, ‘groene’ ondernemers). Ook een aantal agrarische ondernemers en natuurbeheerders zijn uitgenodigd. Het debat duurt van 19.30 uur tot 21 uur en wordt gehouden in Omnia; om het bij te wonen is vooraf aanmelden vereist.

De deelnemers zijn inmiddels bekend: Eva Akerboom (PvdD), Laura Bromet (GL/PvdA), Thom van Campen (VVD), Pieter Grinwis (CU), Tjeerd de Groot (D66), Harm Holman (NSC), Cor Pierik (BBB) en Eline Vedder (CDA). Het debat wordt geleid door Gelderlander-hoofdredacteur Joris Gerritsen en verslaggever Landbouw & Natuur Albert Heller. Een kort interview met Sjoukje Heimovaara vormt de aftrap van de avond.

Kritiek: WUR moet niet ‘voor’ of tegen’ zijn

De kritische open brief van de landbouworganisaties volgde op het begin oktober gepubliceerde rapport ‘WUR-perspectieven op landbouw, voedsel en natuur’. Daarin benoemen Wageningse onderzoekers zes dilemma’s, met bijbehorende lastige keuzes, die medebepalend zijn voor de toekomst van de landbouw en natuur in Nederland.
De inleiding van het rapport is van bestuursvoorzitter Heimovaara zelf, waarin ze stelt dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is. ‘Het is tijd om keuzes te maken en een koers te kiezen.’ Volgens haar zijn daartoe niet alleen ‘kennis, feiten en scenario’s vereist, maar ook een maatschappelijk gesprek dat verder gaat dan de crisis van vandaag’. Ze benadrukt dat WUR een rol wil in dat gesprek. ‘Niet alleen als onafhankelijke leverancier van kennis, maar ook als medevormgever van de successen én als medeverantwoordelijke voor de ongewenste neveneffecten.
De landbouworganisaties lezen ‘een duidelijke bias’ in het rapport. Volgens hen beweegt WUR zich naar de rol van een opinievormende en beleidssturende organisatie. ‘Dit doet afbreuk aan de wereldwijde, toonaangevende rol die Wageningen UR heeft. Wij waarderen de poging om de uitdagingen die er zijn, integraal in dilemma’s om te zetten. Echter lezen wij in het rapport ook politieke afwegingen en beleidskeuzes, die wat ons betreft niet bij Wageningen UR thuishoren.’ Ze stellen dat WUR niet ‘voor’ of ‘tegen’ moet zijn, maar zich moet beperken tot het doen van onderzoek.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.