Cao’s universiteit en research kruipen naar elkaar

Volgens medezeggenschap zijn vakbonden er ‘redelijk in geslaagd’ beide cao’s gelijk te trekken.
Foto Shutterstock

Tekst Marieke Rotman

De cao-WR (research) en cao-NU (universiteit) zijn recent vernieuwd. Over de verschillen tussen de cao’s klinkt al langer kritiek. Het is volgens de vakbond appels met peren vergelijken om de twee naast elkaar te leggen, maar volgens de ondernemingsraad (OR) zijn de bonden er nu redelijk in geslaagd de voorwaarden gelijk te trekken. 

WUR kent twee cao’s: die voor Wageningen University (cao-NU, de cao voor Nederlandse Universiteiten) en Wageningen Research (cao-WR). Beiden zijn recent vernieuwd. Tussen de twee cao’s bestaan verschillen, wat al langer punt van kritiek is. Werknemers van WU zijn bijvoorbeeld op Goede Vrijdag en 5 mei vrij en werken fulltime 38 uur per week, voor werknemers van WR is dat 36 uur per week. Ook de salarisschalen van de twee cao’s verschillen. Maar volgens betrokkenen kruipen ze steeds meer naar elkaar toe. 

Op 5 juli is een voorlopig akkoord bereikt over de cao-WR, in navolging van de cao-NU, waarover op 30 juni al een akkoord werd bereikt. ‘Hiermee zetten we weer stappen in de gelijkwaardigheid van arbeidsvoorwaarden van beide cao’s,’ schrijft Wageningen Research, die het voorlopige akkoord sloot met de vakbonden FNV, CNV en CMHF. 

Onbegrip

In het akkoord voor de cao-NU staat een salarisverhoging van 9 procent per 1 augustus en een eenmalige uitkering van 800 tot 1200 euro, afhankelijk van de salarisschaal. In de nieuwe cao-WR is afgesproken om de eindejaarsuitkering met 4,3 procent te verhogen (naar 8,3 procent in totaal) en het reguliere salaris met 4,7 procent. Voor de lagere inkomens komt daar een eenmalige uitkering bovenop. Volgens de aankondiging lag het maandloon bij WU lager dan bij WR, en liggen de jaarsalarissen met bovenstaande aanpassingen niet ver meer uit elkaar. 

Er wordt dan ook gesproken over ‘harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden’ van de twee cao’s. In de praktijk kunnen die namelijk voor vreemde situaties op de werkvloer zorgen: op sommige afdelingen valt een deel van de collega’s onder de ene, en een deel onder de andere cao. Dit leidde tot onbegrip en onvrede bij werknemers, en op de aankondiging van de nieuwe cao-WR kwamen op intranet dan ook veel kritische reacties over de verschillen die tussen de cao-WR en cao-NU zouden blijven bestaan.

Verbazing

‘Het zijn twee verschillende werkgevers met heel verschillende voorwaarden: dat is appels met peren vergelijken’, zegt Tanja Schrijver, die namens de FNV aan de onderhandelingstafel zat. ‘De vakbonden hebben de WR wel de keuze voorgelegd om zich aan te sluiten bij de cao-NU, met de optie om aanvullende afspraken te maken voor research. Die wilden liever een eigen cao houden.’ 

Een hogere eindejaarsuitkering is een wens die we al jaren van onze leden horen, maar waar financieel nooit ruimte voor was

Tanja Schrijver, onderhandelaar namens de vakbond FNV

De vele reacties op het nieuws hebben haar verbaasd. Er was op intranet bijvoorbeeld veel kritiek op de verhoging van de eindejaarsuitkering, omdat die hoger belast zou worden dan een gewone salarisverhoging. ‘Maar een hogere eindejaarsuitkering is een wens die we al jaren van onze leden horen, maar waar financieel nooit ruimte voor was.’

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Volgens Michel Riksen van de ondernemingsraad zijn de bonden en WR er redelijk in geslaagd om de cao’s gelijk te trekken. ‘Vooral bij de ondersteuning kan het scheve gezichten opleveren als twee mensen die hetzelfde werk doen een ander salaris krijgen omdat de een bij WU en de ander bij WR een contract heeft.’ Voor de OR zijn met name de secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk, omdat het hun taak is daarop toe te zien, zegt hij. Bijvoorbeeld ontwikkelingsruimte die medewerkers geboden wordt: ‘Het bestuur en bonden moeten wel goed nadenken over hoe afspraken daarover ook in de praktijk gebracht kunnen worden.’

We gaan eind dit jaar samen met de bonden verkennen hoe het anders kan, zodat collega’s het ook aan elkaar kunnen uitleggen bij de koffieautomaat

Woordvoerder WUR

Martijn Scheen, directeur HR, Petra Caessens, directeur bedrijfsvoering van de Plant Sciences Group en twee juristen zaten namens Wageningen Research aan tafel. Volgens een woordvoerder was het niet mogelijk om bij de cao-NU aan te sluiten. ‘Het zijn nu eenmaal twee verschillende entiteiten. Maar de wens is er wel om meer samen te gaan, dus gaan we eind dit jaar samen met de bonden verkennen hoe het anders kan, zodat collega’s het ook aan elkaar kunnen uitleggen bij de koffieautomaat.’ Het kan volgens hem inderdaad bestaan dat op een afdeling verschillende cao’s gelden. ‘Daar willen we meer duidelijkheid in gaan brengen.’  

De FNV houdt, net als de twee andere betrokken bonden, momenteel ledenraadplegingen. Tot 24 juli kunnen leden voor of tegen het huidige akkoord stemmen.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.