Column Joshua Wambugu: Koffiebureaucratie

Sustainability & Integration (S&I) and Green Office voerden voortdurend campagne.

Om studenten en medewerkers te laten uitblinken in hun studie en werk, streeft WUR naar een duurzame en fijne omgeving. Soms zijn veranderingen om dat te bereiken snel geïmplementeerd, sommige veranderingen duren eeuwig. En terwijl WUR een inclusief proces voorstaat waarin iedereen de mogelijkheid heeft suggesties en opmerkingen bij te dragen, zijn er ook meer dan voldoende bureaucratische hardliners in zo’n proces aanwezig.

De koffieautomaten zijn een perfect voorbeeld. Er zijn in de onderwijsgebouwen verschillende automaten aanwezig die koffie en andere dranken van uiteenlopende kwaliteit bieden, in plastic wegwerpbekers. Dit in tegenstelling tot de kantoorgebouwen. Gedurende de vijf jaar dat ik deel uitmaakte van de studentenraad, voerden S&I en de Green Office voortdurend campagne om de hoeveelheid plastic wegwerpbekers terug te dringen; de automaten zijn een van de belangrijkste veroorzakers van wegwerpplastic en de campagne was erop gericht overal dezelfde automaten te hebben in alle WUR-gebouwen. Er werden medewerkers van verschillende eenheden en onderdelen bij de campagne betrokken. Het was een moeizaam proces met veel hardliners. Het leveringscontract werd veelal genoemd als reden waarom de apparaten niet veranderd konden worden en leveranciers wilden liever geen informatie prijsgeven over het aantal plastic wegwerpbekers dat in de onderwijsgebouwen werd gebruikt. Ze vroegen: ‘Waar heb je die informatie voor nodig?’.

Het vervelendste was nog uitgesloten worden van de werkgroep omdat de groep claimde dat het te ingewikkeld was om van Nederlands naar Engels als voertaal te gaan. Aan het slot van mijn bestuursjaar was het enige resultaat dat bereikt was de belofte dat het jaar erop wijzigingen in het contract zouden worden overwogen.

Het traject om te komen tot goede en duurzame koffie zou geen eeuwigheid moeten duren door onnodige bureaucratie

Helaas hebben die nooit plaatsgevonden en duurde het vijf jaar voordat er goed nieuws kwam over de koffieautomaten. Hoewel dit proces veel te lang heeft geduurd kunnen we een succesje vieren met de snelle introductie van de Billie Cup, voortgekomen uit de KeepCup campagne en een breed onderzoek naar wegwerpplastic waarbij zevenhonderd respondenten aangaven een ban op wegwerpplastic op de campus te ondersteunen, met dank aan de WUR Duurzaamheidscommissie die zich actief inzet voor een duurzame campus.

We zijn het er allemaal over eens dat iedereen goede koffie nodig heeft, of andere dranken naar keuze als oppepper. Maar het traject om te komen tot goede en duurzame koffie of tot een eerlijke en inclusieve organisatie, zou geen eeuwigheid moeten duren door onnodige bureaucratie of mensen met onwrikbare standpunten.

Joshua Wambugu (40) uit Kenia is promovendus bij de leerstoelgroepen Marine Animal Ecology en Environmental Policy. Bij  het DARE-project is hij social safety guide en lid van het coördinatieteam. Hij houdt van koken, wandelen en vogels kijken.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.