Huurcommissie stelt bewoners Duivendaal in gelijk

Duivendaalbewoners vonden servicekosten te hoog, stapten naar de huurcommissie en kregen gelijk.
Duivendaal. Foto SP Ede

Over heel 2021 rekende verhuurder Xior 2,271 euro aan servicekosten voor Ninke Feenstra’s kamer van twaalf vierkante meter. Ze stapte naar de huurcommissie en die stelde dat de servicekosten voor haar kamer 1,572 euro waren, een verschil van bijna 700 euro. Ook achttien andere (ex-)bewoners spanden een zaak aan bij de huurcommissie en kregen gelijk.

Xior rekende bepaalde kosten onwetmatig door aan huurders, stelt de huurcommissie, zoals liftonderhoud, een nieuwe vloer en belastingen. Ook kon de verhuurder voor elektriciteit, gas en stoffering niet alle facturen overleggen. Reden voor de huurcommissie om acht van de elf servicekostenposten te verlagen of te verwijderen. Alleen de posten water, internet en administratiekosten bleven intact.

Bij elkaar opgeteld rekende Xior in 2021 75 duizend euro te veel door aan servicekosten aan de 179 Duivendaal-bewoners. De uitspraak van de huurcommissie, die bindend is, geldt niet automatisch voor iedereen: iedere huurder moet individueel een zaak aanspannen. Uit een rondgang langs de huidige bewoners blijkt dat er nog twaalf zaken lopen en dat een aantal andere bewoners nog overweegt een zaak aan te spannen. Volgens het huurrecht hebben zij tot 30 juni 2024 de mogelijkheid om dat te doen.

Niet iedere bewoner die een zaak aanspant, zal zevenhonderd euro terugkrijgen, vertelt Ninke Feenstra. ‘Het precieze bedrag hangt af van hoe groot je kamer is en hoeveel voorschot je al hebt betaald.’

Wantrouwig

In de loop van 2022 ontving Feenstra meerdere afrekeningen van Xior over het jaar daarvoor. ‘Een daarvan was honderden euro’s meer dan het jaar ervoor en dat vertrouwde ik niet. Ik heb de eindafrekening toen niet betaald. Eerder klopten de servicekosten over 2020 namelijk ook al niet en uit ervaring weet ik dat Xior moeilijk is met geld terugbetalen.’ Wel betaalde Feenstra in 2021 elke maand een voorschot op de servicekosten. Bij elkaar opgeteld zijn die maandbedragen ongeveer gelijk aan de servicekosten zoals vastgesteld door de huurcommissie, wat betekent dat Feenstra en Xior ongeveer quitte staan.

Geen winst

Feenstra stapte naar de huurcommissie nadat ze informatie las van de woonbond. ‘Daardoor kwam ik erachter dat Xior ten onrechte bepaalde servicekostenposten rekent. Verhuurders mogen winst maken met de kale huur, maar voor de servicekosten mogen alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden doorberekend. Ook zijn er regels over wat wel en niet mag worden doorberekend.’ Zo is groot onderhoud aan het pand bijvoorbeeld de financiële verantwoordelijkheid van de verhuurder. Feenstra: ‘Xior had kosten gerekend voor het vervangen van de vloer, maar dat mogen ze dus niet aan de huurder doorberekenen. Dat was voor mij een aanleiding om naar de huurcommissie te stappen.’

Herhaling

Of de gewonnen rechtszaak ertoe zal leiden dat Xior het leven betert, valt volgens de huurders nog te bezien. ‘Ik denk dat Xior over 2022 weer zal proberen te veel servicekosten te rekenen, maar dan span ik weer een zaak aan’, zegt huurder Chiem Swart (22). In het financiële jaarverslag van Xior over 2022 schrijft de organisatie dat het risico op rechtszaken door huurders groot is, maar de impact ervan juist klein, aangezien de huurcommissie per geval een uitspraak doet.

‘Xior wekt hiermee de indruk dat het beleid is zich niet aan de wettelijke servicekostenregeling te houden’, zegt Matthijs ten Broeke van de Woonbond, een organisatie die opkomt voor de rechten van huurders. ‘Dit is een sprekend voorbeeld van de noodzaak van de Wet goed Verhuurderschap die vanaf 1 juli 2023 in werking treedt. Of die wet effectief is om dit soort praktijken te bestrijden, moet blijken. Gemeenten zijn namelijk aan zet voor de handhaving op fout verhuurgedrag.’

Reactie Xior

Xior laat in een reactie weten de uitspraak te respecteren en ervan te leren. Dick Schotman, Xior-directeur vastgoedoperaties: ‘Het aanleveren van facturen aan de huurcommissie was niet goed gegaan. Ook hebben wij correcties op de servicekosten niet op tijd doorgevoerd. Het is geen excuus, maar dat had te maken met een personeelstekort.’

Op de vraag of Xior proactief aan alle huurders te veel betaald geld terug zal storten, antwoordt Schotman geen concrete beloften te kunnen doen, maar het wel te overwegen: ‘We gaan de uitspraak goed bestuderen en als er zaken op de afrekening staan die daar niet horen, kijken we wat we voor de huurders van dit pand kunnen doen. Verder willen we alle panden van Xior in Nederland bezoeken om ervoor te zorgen dat de servicekosten kloppen. Servicekosten zijn geen verdienmodel voor ons, ze moeten gewoon kloppen en transparant zijn.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.