Column Joshua Wambugu: Tijd voor beleid

Veel promovendi zonder WU-contract kunnen zich niet verkiesbaar stellen voor de medezeggenschap.

Hoe onpartijdig en inclusief is WUR? Om die vraag te beantwoorden moet je kijken naar de komende verkiezingen voor de Studentenraad (SR) en Gezamenlijke Vergadering (GV). Want hiermee is iets vreemds aan de hand. Beide raden zijn centrale medezeggenschapsorganen en vertegenwoordigen de studenten en medewerkers op tal van vraagstukken zoals studie- en werkplekken en welzijn. Ik was eerder raadslid en ik ben direct of indirect op de hoogte en betrokken gebleven op het gebied van verschillende onderwerpen en discussies.

Helaas is het overgrote deel van de studenten en zelfs medewerkers niet op de hoogte van het bestaan van deze medezeggenschapsraden, om nog maar te zwijgen van hun functioneren. Om de posities binnen deze medezeggenschapsraden gevuld te krijgen, worden er elk academisch jaar verkiezingen gehouden. Zo kan de achterban rechtstreeks kiezen voor de leden die hun belangen behartigen. De verkiezingen zijn onlosmakelijk verbonden met de kiezers en de kandidaten, en met de eisen waaraan die moeten voldoen. Dat geldt voor alle studenten en medewerkers van de universiteit die bereid en gemotiveerd zijn om zich kandidaat te stellen voor de komende verkiezingen.

Er zijn namelijk bepaalde groepen die wél mogen stemmen, maar zich niet kandidaat kunnen stellen

Toch zullen sommige van deze criteria je verbazen, er zijn namelijk bepaalde groepen die wél mogen stemmen, maar zich niet kandidaat kunnen stellen. Dat geldt voor 1.241 (50,28 procent) van de WU-promovendi die geen WU-arbeidsovereenkomst hebben. Dat betekent dat van hen ‘slechts een stem’ wordt gevraagd, maar dat zij zich niet verkiesbaar kunnen stellen in een verkiezing die gaat over hun belangen.

Deze situatie doet geen recht aan inclusiviteit als leidend principe binnen WUR, en ook niet aan de waarde van de onderzoekers als belangrijk kapitaal. Dat leidt dus tot de vraag: hoe onpartijdig en inclusief is WUR beleid? Het is tijd om beleid te maken voor inclusie en vertegenwoordiging voor allen. Voor nu, telt ‘slechts een stem’!

Joshua Wambugu (40) uit Kenia is promovendus bij de leerstoelgroepen Marine Animal Ecology en Environmental Policy. Bij  het DARE-project is hij social safety guide en lid van het coördinatieteam. Hij houdt van koken, wandelen en vogels kijken.

Meer columns:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.