NWO onderzoekt academische kansengelijkheid en inclusie

D&I-programmamanager van WUR herkent de behoefte aan meer diepgaande kennis hierover.
Met de financiering wil NWO bestaande patronen, structuren en processen aan de kaak stellen en bias tegengaan. Foto Shutterstock

Onderzoeksfinancier NWO steekt 1,3 miljoen euro in een nieuw onderzoeksprogramma om de kansengelijkheid en inclusie in de academische wereld te vergroten. Het behelst vier onderzoeken, waarvan de meest opvallende gaat over quota voor ‘geracialiseerd academisch personeel’, oftewel docenten en onderzoekers van kleur.

Deze groep is buitengesloten in de Nederlandse academische wereld, vooral in vaste functies, aldus de projectomschrijving. Quota voor deze groep zijn daarom ‘onmisbaar, zoals wetenschappelijk is aangetoond in andere contexten’. Het project wil de bouwstenen verzamelen voor grootschalige implementatie van deze quota, onder meer door inzicht te krijgen in de weerstand hiertegen in Nederland. Ook de succesvolle implementatie van quota in andere contexten is onderwerp van studie.

De andere onderzoeken uit dit nieuwe NWO-programma gaan ten eerste over hoe zogenoemde normgroepen kunnen helpen de uniformiteit in de Nederlandse academische wereld te doorbreken. Ten tweede over een platform om kennis en expertise te delen rond justice equity diversity inclusion en de toepasbaarheid ervan binnen instellingen. En ten derde over evidence-based interventiestrategieën om academische instellingen inclusiever te maken.

De wetenschappelijke benadering kan hopelijk helpen om los te komen van de heftige emoties die nu vaak de discussie overheersen

Eva Siebelink (programmamanager Diversity & Inclusion bij WUR) herkent de behoefte aan meer diepgaande kennis over deze onderwerpen, die volgens haar ook spelen op de Wageningse campus. ‘De wetenschappelijke benadering van dit programma kan hopelijk helpen los te komen van de heftige emoties die nu vaak de discussie over academische diversiteit en inclusie overheersen. Mensen voelen zich al heel gauw aangevallen als het gaat over de vraag waarom de Nederlandse academische wereld achterblijft qua diversiteit, en of quota nou wel of niet nodig zijn. Inzicht in waaróm de gemoederen zo hoog oplopen, lijkt me heel nuttig om verder te komen. Want nu traineert de tegenstand wezenlijke voortgang. Ik vind het een goede zaak dat de NWO er nu gedegen onderzoek naar laat doen.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.