Column Steven: Het leenstelsel: de basisbeursmachine

Hoe ziet jouw aflossingsleven eruit? Bereken het met deze tool van Steven.
Steven Snijders

De gemiddelde student weet tegenwoordig meer van schurft dan van de eigen studieschuld. Enerzijds ligt dat aan de besmettelijkheid van het eerstgenoemde. Anderzijds ligt het aan de struisvogelpolitiek ten aanzien van de studieschuld.

‘Hier krijg ik echt stress van, kun je hier over ophouden?’ Niet iedere medestudent is gediend van het onderwerp. Misschien jij als lezer ook niet, maar houd je vast: na het lezen van deze column weet je hoe je met het leenstelsel toch een basisbeurs kan produceren. Een paar factoren zijn van belang. Om te beginnen natuurlijk het totaalbedrag dat je geleend hebt. Ook heel bepalend zijn de rente, jouw inkomen en inkomensgroei en of je wel of niet een partner hebt.

De rente die vanaf 2024 geldt wordt waarschijnlijk ruim 2 procent en kan in de toekomst verder stijgen. Je bent verplicht tot maximaal 4 procent van jouw inkomen, van het gedeelte hoger dan het minimumloon, aan ome DUO te betalen. Dit betekent dat jouw schuld door de rente harder kan groeien dan dat die krimpt door wat je aflost. Wat overblijft na 35 jaar, wordt kwijtgescholden. Een andere cruciale factor is of je een partner hebt. Wanneer je samen een huis koopt (haha, blijf dromen), een kind krijgt of een samenlevingscontract hebt, ben je elkaars partner. Het verplichte aflossingsbedrag wordt dan berekend over jullie gezamenlijke inkomen. Oftewel: dat bedrag gaat flink omhoog.

Als je geen partner hebt of als je samen weinig verdient, kan het zijn dat je verplichte aflossingen in totaal lager zijn dan je oorspronkelijk geleende bedrag

Ik heb een tool gemaakt (zie onderaan de tekst), waarmee je in een paar klikken kunt zien hoe je aflossingsleven eruit ziet. En hoe dat verandert door het hebben van een partner of wat een ander rentepercentage met je studieschuld doet. Als jij en je partner goed gaan verdienen, dan zal die studieschuld inclusief rente gewoon worden afbetaald[1]. Maar als je geen partner hebt of als je samen weinig verdient, kan het zijn dat je verplichte aflossingen in totaal lager zijn dan je oorspronkelijk geleende bedrag.

De pre-2015 basisbeurs zou je de afgelopen vijf jaar €18.000 hebben geschonken[2]. Als je bijvoorbeeld €70.000 geleend hebt en met 35 jaar aan terugbetalingen €52.000 aan DUO hebt betaald, heb je €18.000 meer gekregen dan je terugbetaald hebt. Dan blijkt na 35 jaar dat je met terugwerkende kracht 100 procent basisbeurs krijgt. Ga jij, onderdeel van de genaaide leenstelselgeneratie, jezelf ont-naaien? Probeer het uit in de tool!


[1] Met een rente van 2,5 procent en een studieschuld van €50.000, zal je in totaal €76.000 euro terugbetalen, anderhalf keer zoveel als je geleende bedrag (gezamenlijk bruto-jaarinkomen €60.000 met een jaarlijkse groei van 3 procent).

[2] Referentiebedrag oude basisbeurs: vijf jaar studeren, uitwonend. In 2015 was de basisbeurs 286 euro per maand. Met een jaarlijkse inflatiecorrectie van 2 procent per jaar zou dit over 2016 tot 2021 €18.217 zijn.

Meer columns:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.