Nieuw offensief tegen Engelstalig onderwijs

Universiteiten moeten weer in het Nederlands lesgeven, zegt Beter Onderwijs Nederland.
Foto Shutterstock

Met negentien open brieven aan minister, bestuurders en toezichthouders begint de vereniging Beter Onderwijs Nederland een nieuw offensief.

‘Ja, dit is de aftrap voor een volgende campagne’, bevestigt filosoof en BON-voorzitter Ad Verbrugge. Zijn vereniging voerde jarenlang een felle strijd tegen de verengelsing van het hoger onderwijs. Volgens BON heeft Engelstalig onderwijs allerlei nadelen. Nederlandse onderwerpen komen bijvoorbeeld niet goed aan bod in Engelstalige opleidingen. Dat leidt volgens BON tot ‘inhoudelijke verschraling en een grotere afstand van de universiteit tot de rest van de samenleving’.

Uitzonderingen

De actiegroep wijst op de wet, waarin staat dat het hoger onderwijs de Nederlandstalige ‘uitdrukkingsvaardigheid’ van Nederlandse studenten moet bevorderen. In een ander artikel staat dat het onderwijs en de examens – uitzonderingen daargelaten – in het Nederlands moeten plaatsvinden. Die wettelijke uitzonderingen hebben de universiteiten volgens BON gebruikt om steeds meer Engelstalig onderwijs aan te bieden en internationale studenten te werven.

Laten we om te beginnen zorgen dat elke bacheloropleiding minstens zestig procent van de vakken in het Nederlands aanbiedt

Ad Verbrugge, voorzitter Beter Onderwijs Nederland

De Onderwijsinspectie stelde in 2019 vast dat opleidingen zich niet goed aan de wet hielden. Ze konden niet allemaal uitleggen waarom hun onderwijs Engelstalig moest zijn, maar dat heeft geen gevolgen gekregen. ‘Het proces gaat vrolijk door’, sneert Verbrugge. In zijn ogen is de oplossing simpel: de huidige wet handhaven. ‘Laten we om te beginnen zorgen dat elke bacheloropleiding minstens zestig procent van de vakken in het Nederlands aanbiedt.’

Buitenlandse studenten

De vorige minister, Ingrid van Engelshoven, loodste een wetsvoorstel door de Tweede Kamer dat de positie van het Nederlands in het hoger onderwijs zou versterken en dat de instroom van buitenlandse studenten beter beheersbaar zou maken. Maar na de val van het kabinet is dat voorstel bij de Eerste Kamer blijven steken. Minister Dijkgraaf heeft het inmiddels ingetrokken en werkt aan een eigen voorstel, maar BON vindt het niet snel genoeg gaan.

BON heeft zich een poosje stilgehouden. Verbrugge: ‘We zagen dat rapport van de inspectie en hoopten dat er maatregelen zouden volgen. Dat is niet gebeurd. Ondertussen brak de coronacrisis uit en kwamen er nieuwe verkiezingen. Onze hoop was gevestigd op minister Dijkgraaf, maar die komt niet in beweging. Om die reden willen we de kwestie opnieuw onder de aandacht brengen. Juridisch gesproken is verengelsing van het onderwijs uiterst dubieus, om niet te zeggen onrechtmatig.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.