Studenten op de lijst

Resource sprak drie studenten die op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staan.
Vlnr: Dirk Wevers (VVD), Sarah Alen (Connect) en Melissa van der Lingen (PvdA) voor het stadhuis in Wageningen. Foto: Guy Ackermans

Ze staan bij meerdere politieke partijen op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart: studenten. Hoe zijn ze in de politiek terechtgekomen en wat zijn hun standpunten? Resource sprak er drie.

Sarah Alen (bachelorstudent Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning) is pas 20 jaar oud, maar al wel lijsttrekker van Connect Wageningen, een lokale politieke partij die door studenten, jongvolwassenen en internationals wordt gerund. ‘Ik werd gerekruteerd tijdens de AID-markt: of ik interesse had in politiek en wilde helpen. Ik dacht: met mijn studie krijg ik later waarschijnlijk veel te maken met de gemeente en de provincie. Ik kende die wereld nog helemaal niet, dus dat wilde ik wel.’ Zo gezegd zo gedaan: Alen werd steunfractielid bij Connect. Anderhalf jaar later staat ze bovenaan de kandidatenlijst. ‘In korte tijd heb ik veel geleerd over hoe de gemeente werkt, maar het blijft natuurlijk een grote stap en spannend.

Wij hebben ervoor gestreden dat er nu een nachtbus is

Ik ben trainingen aan het volgen bij gemeenten in de omgeving om te zorgen dat ik straks een goed raadslid kan zijn.’ Volgens Alen kan politiek actief zijn en studeren best goed samengaan. ‘De ene week heb je een politieke avond waar raadsleden en fractieleden samenkomen om over dossiers te praten en de andere week heb je een fractievergadering. Dan heb je telkens weer een week om je voor te bereiden op een moment dat het je uitkomt. Als je als steunfractielid tentamenweek hebt, sla je gewoon een keer over. En ook raadslid zijn, is iets dat je parttime moet kunnen doen.’   

Connect vertegenwoordigt jonge mensen, studenten en starters, een groep die volgens Alen is ondervertegenwoordigd in de raad. ‘Maar uiteindelijk zijn we er voor alle Wageningers. Connect onderhoudt veel contacten met Wageningse burgers, zoals studenten en ondernemers. We zijn als partij heel toegankelijk en proberen veel mensen te betrekken bij de politieke arena. We verlagen de drempel om mee te doen, dat is ons sterkste punt.’

Als Alen in de raad komt , wil ze graag stappen zetten om Wageningen duurzamer te maken. ‘Er worden hier nog steeds tweetaktbenzinebladblazers gebruikt. Dat kan elektrisch en scheelt overlast en uitstoot. Ook zijn nog niet alle gemeenteauto’s elektrisch.’

Daarnaast is het thema bereikbaarheid belangrijk voor Alen. ‘Er zijn veel jongeren die bijvoorbeeld graag naar Utrecht willen voor een feestje. Wij hebben ervoor gestreden dat er nu een nachtbus is op vrijdag en zaterdag, zodat dat mogelijk is.’ Ook de toegankelijkheid van de campus staat op haar lijstje. ‘Neem de drukke kruispunten, waar fietsers in een lange rij voor het stoplicht moeten wachten op de auto’s. De auto is nu nog nummer één, wij vinden dat fietsers en voetgangers nummer één moeten worden.’

Dirk Wevers (23, masterstudent Moleculaire Levenswetenschappen) is sinds maart 2021 actief bij VVD Wageningen. ‘Het begon met meekijken tijdens fractievergaderingen, daarna ging ik naar een politieke avond en niet veel later vroegen ze of ik mee wilde werken aan dossiers zoals Beter Bereikbaar Wageningen (over de herinrichting van de Nijenoord Allee, red.).’ Inmiddels staat Wevers op de vierde plek van VVD’s kandidatenlijst. Tot dusver kan hij politiek en studie goed combineren. ‘Ik krijg energie van lange dagen maken met veel verschillende activiteiten’, aldus Wevers, die momenteel stage loopt en ook plannen heeft om een nieuwe studentenvereniging op te richten. ‘Je kunt beter denken in termen van hoeveel energie iets oplevert dan hoeveel tijd iets kost.’

Mocht hij de raad halen, dan gaat Wevers met een aantal punten aan de slag: ‘Klimaatneutraal Wageningen bijvoorbeeld: een enorme uitdaging en het moet gebeuren op een realistische manier met voldoende draagvlak. De huidige coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie vond dat we al in 2030 klimaatneutraal moeten zijn. Dat was overambitieus en is nu bijgesteld naar 2040, maar wij zeggen: koers op 2050. Dan voorkom je dat je keuzes maakt waar je achteraf spijt van krijgt.

Je kunt beter denken aan hoeveel energie iets oplevert dan hoeveel tijd iets kost

Stel je constateert dat een groot deel van de woningen in Wageningen moeilijk te verduurzamen is. Dat kun je compenseren met zonneweides of windmolens, maar je wilt natuurlijk ook de Wageningse natuur behouden. De VVD zet in op het isoleren van woningen, zonnepanelen op daken van zo veel mogelijk locaties en zorgen dat we minder energie verbruiken zodat we die ook niet hoeven op te wekken. Daarnaast verwachten we veel van technologische innovatie.’

Een ander belangrijk punt voor Wevers is dat alle burgers zich vrij voelen in Wageningen. ‘Laatst zijn we bijvoorbeeld langs geweest bij LHBTQ+-vereniging SHOUT om in gesprek te gaan over wat de gemeente voor die groep kan betekenen.’

Ook de woningnood ziet Wevers als belangrijk thema. ‘En als VVD hebben we één belangrijke randvoorwaarde: de financiën moeten op orde zijn. De afgelopen periode is er te veel geteerd op reserves en zijn er structureel te hoge uitgaven geweest die werden opgevangen met incidentele meevallers. Dat kan even goed gaan, maar als het mis gaat, heb je echt een probleem.’

Melissa van der Lingen (23, bachelorstudent Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen en Economie en Beleid) staat vierde op de kandidatenlijst van PvdA Wageningen en is al zo’n viereneenhalf jaar politiek actief. ‘Toen ik naar Wageningen kwam voor mijn studie, moest ik hier een netwerk opbouwen. Ik was geblesseerd, dus volleyballen ging niet. Toen ik hoorde over de partij Connect Wageningen die toen net werd opgericht, werd ik actief.’ Studeren en lokale politiek kunnen samengaan, zegt Van der Lingen. ‘Je moet wel goed plannen, niet altijd voor een 10 gaan en soms een beetje studievertraging op de koop toenemen.’

Na vier jaar bij jongerenpartij Connect, waarin Van der Lingen meerdere rollen vervulde en ook al als raadslid actief was (onder meer penningmeester, steunfractielid en raadslid), maakte ze in januari 2022 de overstap naar de PvdA. ‘Connect vertegenwoordigt de stem van jongeren. Dat perspectief neem ik mee naar de PvdA, zonder dat ik in die bubbel blijf zitten. Geen keuze tegen Connect dus; eerder een keuze vóór de PvdA. Ik hoop dat we allebei in de raad komen.’

Bij Connect zette Van der Lingen zich al in voor mentale gezondheid en ook bij de PvdA blijft dat een van haar speerpunten. Mede dankzij haar staan er bijvoorbeeld “kletspotten” in kantines in Wageningen: potten met kaartjes met daarop vragen over mentale gezondheid. ‘Daar pak je een kaart uit en je gaat in gesprek met elkaar.’ Ook zijn er subsidies voor organisaties die jongeren tijdens corona helpen met hun mentale gezondheid. ‘Maar er is nog veel te winnen op dit terrein en de nood is zeker niet gedaald in coronatijd.

Je moet wel goed plannen, niet altijd voor een 10 gaan

Bij elk onderwerp waarbij het enigszins kan, vraag ik dus aandacht voor mentale gezondheid.’ Van der Lingen denkt dat de gemeente samen met het onderwijs en het bedrijfsleven moet kijken naar preventie. ‘Als gemeente kunnen we weinig doen aan de lange wachtlijsten in de ggz, maar met een goede preventie hebben minder mensen de ggz nodig.’

Ook bij de PvdA blijft Van der Lingen zich inzetten voor jongeren en studenten. ‘Dat gaat om die mentale gezondheid, maar ook om huisvesting voor starters en de klimaattransitie. Bij dat laatste is het belangrijk dat we iedereen meenemen, ook mensen met een kleine portemonnee. Je moet voorkomen dat mensen letterlijk in de kou komen te zitten omdat verwarming te duur is. Vaak nodigen deze mensen ook geen bezoek meer uit. Zo zorgt in de kou zitten ook voor sociale isolatie. Dat kan niet. Uiteindelijk moeten we het samen doen.’

Kader 1: WUR-kandidaten bij alle partijen
Alle acht partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben WUR-studenten en/of medewerkers op de kandidatenlijst staan. Hoeveel dat er zijn verschilt nogal:
CDA en VVD hebben beiden één student op de lijst. Bij D66 gaat het om één student en twee medewerkers; bij ChristenUnie om drie medewerkers; bij PvdA om vier studenten en één medewerker; bij GroenLinks om twee studenten en vier medewerkers; bij Stadspartij Wageningen om zes medewerkers. Connect spant de kroon met 29 WUR’ers (bijna allemaal student).

Kader 2: De gemeenteraad: hoe werkt het ook alweer?
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad bepaalt wat er in een gemeente moet gebeuren. Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de raad uit. De gemeenteraad controleert vervolgens of dat op de afgesproken manier gebeurt.
Elke vier jaar mogen inwoners van een gemeente kiezen wie er in de raad komt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal raadsleden verschilt per gemeente; Wageningen heeft er 25. Dit jaar doen acht partijen mee aan de verkiezingen. Als ze genoeg stemmen halen, mogen kandidaten van al die partijen plaatsnemen in de raad. Leden van dezelfde partij in de raad noem je een fractie. Fracties die het in grote lijnen met elkaar eens zijn, kunnen samenwerken en een coalitie vormen. Het is gebruikelijk dat fracties proberen om tot een coalitie te komen die een meerderheid heeft in de raad: een plan gaat alleen door als een meerderheid het ermee eens is. De fracties die niet in de coalitie zitten, noem je de oppositie.

Twijfel je nog op wie je gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Doe de stemwijzer op wageningen.stemwijzer.nl

Lees ook:


Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.