Mentale gezondheid studenten tijdens lockdown ‘zorgwekkend’

Studenten kampten dit voorjaar met stress, slaapproblemen en levensmoeheid.
Foto Shutterstock

Ook dronken en blowden ze veel. Zeer zorgwekkend, noemt het kabinet de uitkomsten van de eerste ‘Monitor mentale gezondheid en middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs’, die gemaakt is door het Trimbos-instituut, het RIVM en de GGD.

Er zijn dit voorjaar ruim 28 duizend studenten van zeven hogescholen en acht universiteiten ondervraagd over hun welzijn en middelengebruik. Het onderzoek is uitgevoerd ten tijde van de avondklok en de sluiting van de horeca in de derde coronagolf.

Levensmoe

Twee op de drie studenten voelden zich toen emotioneel uitgeput. Een kwart was levensmoe en had weleens de wens om na het inslapen nooit meer wakker te worden. Vier procent had die wens zelfs vaak.

Ruim één op de vier studenten is een overmatige of zware drinker. Overmatig (11 procent) betekent voor mannen meer dan 21 glazen alcohol per week, en voor vrouwen meer dan veertien. ‘Zware’ drinkers (16 procent) nuttigen minstens één keer in de week zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen).

Cannabis blijkt behoorlijk geaccepteerd onder studenten. Een op de drie heeft dat in de voorgaande twaalf maanden weleens gerookt, en acht procent doet het wekelijks. De onderzoekers keken naar meer middelengebruik en verslavingen, waarbij vooral gamen opvalt: vijf procent doet dat te veel.

Grootschalig onderzoek

Er waren al zorgen over de mentale gezondheid van studenten voordat de coronapandemie uitbrak, vooral vanwege de studiedruk en oplopende studieschulden. Toen is dit onderzoek al aangekondigd. Het is de eerste keer dat de mentale gezondheid van studenten op deze schaal is onderzocht.

Wie hoge studieschulden heeft, blijkt meer middelen te gebruiken. Dat is volgens de onderzoekers aanleiding tot zorg, al kunnen ze niet zeggen hoe oorzaak en gevolg in elkaar zitten.

Van de studenten heeft 62 procent veel stress ervaren in de vier weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Bij ruim de helft kwam dat door de coronacrisis, maar een nóg grotere groep (72 procent) wijt de stress aan de studie. 

De onderzoekers adviseren een aanpak voor middelenpreventie onder studenten, met name gericht op groepen als buitenlandse studenten en studenten met een functiebeperking, die extra kwetsbaar blijken. Ook zouden onderwijsinstellingen meer aandacht moeten schenken aan het mentaal welbevinden van studenten.

Schrikbarend

De studentenorganisaties, die al jaren aan de bel trekken, zien hun gelijk bevestigd. ‘Het is schrikbarend om te zien dat zoveel studenten moeite hebben om hun hoofd boven water te houden’, zegt voorzitter Lisanne de Roos van het Interstedelijk Studenten Overleg. ‘Na vandaag kan niemand meer zeggen dat mentale problemen slechts bij enkele studenten voorkomen.’

Ook de Landelijke Studenten Vakbond reageert geschokt. ‘Je studententijd zou moeten draaien om persoonlijke ontwikkeling, maar het omgekeerde is het geval: studenten bezwijken onder de prestatiedruk. Dat is extreem zorgwekkend’, zegt voorzitter Ama Boahene.

Ze benadrukt dat er meer moet gebeuren voor het mentale welzijn van studenten. ‘Oplossingen die nu geboden worden zijn vaak slechts een doekje voor het bloeden, terwijl er preventief beleid nodig is. Structurele oorzaken zoals prestatiedruk, eenzaamheid en het leenstelsel moeten worden aangepakt. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen en de landelijke politiek.’

Extra studentenpsychologen

Universiteitenvereniging VSNU herkent het ‘zorgwekkende beeld’ uit onderzoeken die universiteiten zelf doen naar de mentale gezondheid van studenten. ‘De coronaperiode is voor veel studenten erg zwaar. Daarom hebben we de afgelopen periode ook zo gehamerd op het belang van fysiek onderwijs.’

De afgelopen tijd hebben de universiteiten extra studentenpsychologen aangenomen en zetten ze in op betere informatievoorziening.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.
  1. Ik denk ook niet dat de lockdown en al het studeren vanuit huis hier goed aan gedaan heeft. Veel beleid is zwart-wit geweest. Het was alles, of niks. Toen ik nog studeerde (nu 3 jaar afgestudeerd) waren het juist de momenten in de kroeg en in pauzes met medestudenten (naast het samen lachen/klooien in tussenuren) hetgeen dat het studeren leuk maakte. Nu moet je alles vanuit huis vanaf een computer doen? Tsja hallo, wat verwacht je dan?
    Enigszins vergelijkbaar is het voor afgestudeerden die net zijn gaan werken. Ik ben werknemer bij de WUR, maar de werksfeer is het met 80% die vanuit huis werkt niet beter op geworden, idem dito met het bord vol maatregelen wat structureel bij je wordt neergelegd. (ik vind bijvoorbeeld de mondkapjesplicht erg onprettig, ooit gedacht aan non-verbale communicatie? Ik zie nooit meer een glimlach bij iemand – volgens mij is non-verbale communicatie, als je het psychologen vraagt heel belangrijk!)

    En als je als je al eenzaam bent, kan je op vrijwel geen enkele manier nieuwe mensen leren kennen omdat horeca, of welk samenzijn dan ook min of meer ‘verboden’ werd.