Streep door anderhalve meter in onderwijs

Resource vroeg Arnold Bregt, Arthur Mol en Gijs Rotteveel om een eerste reactie

In de persconferentie van 13 augustus worden versoepelingen voor het hoger onderwijs aangekondigd, schrijven verschillende media op basis van bronnen in Den Haag. Resource vroeg onderwijsdecaan Arnold Bregt, rector magnificus Arthur Mol en Gijs Rotteveel van studentenvakbond Student Alliance Wageningen om hun eerste reactie.

Onderwijsdecaan Arnold Bregt: ‘Hier hebben we op ingezet’

‘Ik ben heel blij. Dit is het scenario waar we op hebben ingezet in Wageningen. Het is goed nieuws voor de studenten. Als we wél anderhalve meter afstand moeten houden, kunnen we veel minder studenten op de campus faciliteren. Dit betekent dat we weer redelijk normaal campusonderwijs kunnen geven en dat studenten en docenten weer samen live contact kunnen hebben met elkaar op de campus. We kunnen weer onderwijs geven op de manier zoals we dat graag willen. Ook docenten geven over het algemeen veel liever op de campus les. Kennisoverdracht lukt online wel, maar met werkvormen zoals discussies kom je als fysieke groep op de campus toch verder dan online. Deze stap is hard nodig.’

‘Wel zijn er nog allerlei vragen, dus we wachten de persconferentie af. De duivel schuilt in de details. Maandag hebben we overleg met de corona taskforce van WUR om te kijken wat de gevolgen van de nieuwe maatregelen in Wageningen zijn. Maar al met al is dit winst voor student en docent. We kunnen weer lesgeven zoals we dat graag willen geven.’

Rector magnificus Arthur Mol: ‘Heel goed voor het onderwijs.’

‘Voor de zomer hebben we met de VSNU (Vereniging van Universiteiten, red.) de koppen bij elkaar gestoken en één lijn getrokken: als het enigszins kan, móet de anderhalve meter eraf bij de start van het academisch jaar. Rond eind mei, begin juni leek dat goed te gaan toen de besmettingen omlaag gingen, maar na versoepelingen schoten de besmettingscijfers toch weer omhoog en werd het spannend. Toch zijn we samen met de hbo’s, studentenbonden en vakbonden blijven benadrukken in Den haag en in de media dat het onderwijs zonder anderhalve meter moet starten.’

‘Ik ben wel benieuwd naar welke precieze maatregelen er straks worden genomen. Welke rol spelen mondkapjes, looprichtingen, hygiënemaatregelen en ventilatie straks? Welke regels gelden voor de kantines? Wat gebeurt er met het thuiswerkadvies? Hoe gaat het openbaar vervoer er straks uitzien? Ik denk dat we nog een discussie krijgen over vaccinatieplicht en testen-voor-toegang’

‘Veel studenten kampten afgelopen anderhalf jaar met vereenzaming, demotivatie, ze vonden hun studie niet meer leuk of liepen dingen mis. Dat deze stap nu wordt gezet, is heel goed voor het onderwijs, voor de studenten en de docenten. Er zullen vast condities en beperkingen aan de openstelling van campusonderwijs zitten, maar ik verwacht dat studenten zullen ervaren dat dit een heel ander onderwijsjaar wordt dan vorig jaar. Dit brengt energie terug in de organisatie en het plezier komt terug voor studenten en docenten.’

Gijs Rotteveel van Student Alliance Wageningen: ‘Ongelofelijk fijn om normaal studentenleven te hebben’

‘Toen we het nieuws hoorden, stond heel studentenvakbondland op z’n kop. Dit biedt studenten de kans op een goede manier te leren en met name weer goed in groepsverband te studeren. Zeker voor eerstejaars is het ongelofelijk fijn om straks weer een redelijk normaal studentenleven te hebben.’

‘Als vakbond hebben we nog wel veel vragen. Wat worden de begeleidende maatregelen? Worden contacturen verplicht en wat betekent dat voor internationals die nog naar Nederland moeten komen? Hoe ziet het openbaar vervoer er straks uit? Moeten studenten weer de spits mijden en zijn de onderwijsroosters daarop aangepast? Daar moet nog wel duidelijkheid over komen. Maar we zijn blij met de versoepelingen.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.