Richtlijnen voor onderzoek in China

De WUR-richtlijnen moeten risico's op het gebied van reputatie en omzet verkleinen.
Foto Shutterstock

WUR wil de komende jaren blijven samenwerken met Chinese onderzoekpartners op een gelijkwaardige grondslag. Om deze samenwerking een steviger basis te geven, heeft WUR ‘Guidelines for WUR business in China’ opgesteld. De richtlijnen moeten onder meer voorkomen dat dit onderzoek relaties heeft met schending van mensenrechten en ontwikkelingen op het terrein van gezichtsherkenning.

Alle WUR-onderzoekers moeten hun onderzoek met en in China voortaan melden aan het China-Platform van WUR. De business developers van de onderzoeksgroepen zijn verantwoordelijk voor de eerste check of een project potentiële risico’s geeft voor WUR. Bij twijfel of vragen kunnen ze advies vragen aan een jurist en financieel deskundige van hun kenniseenheid. WUR heeft daartoe richtlijnen opgesteld voor zakendoen in China, om risico’s op gebied van reputatie en omzet te verkleinen.

Bij de reputatie-risico’s hanteert WUR de integriteitscode voor Wageningse onderzoekers, waarin staat dat ze onderzoekdata goed moeten beschermen en dat ze eerlijk, nauwgezet, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk moeten zijn. Ook kijkt WUR of de potentiële Chinese partner verbonden is met het Chinese leger, het ontwikkelen van gezichtsherkenningsapparatuur en schendingen van mensenrechten. Als dat het geval is, gaan het China-Platform en de raad van bestuur van WUR beoordelen of en hoe het onderzoek kan doorgaan.

Kredietwaardig

Aanleiding voor het opstellen van de richtlijnen waren vragen van onderzoekers over de juridische en financiële afhandeling van samenwerkingscontracten in China, vertelt Xiaoyong Zhang, coördinator China van WUR. Onderzoekers wilden bijvoorbeeld weten hoe ze een contract moeten opstellen waarbij de verantwoordelijkheden voor beide partijen duidelijk zijn. De check is ook nodig om de kredietwaardigheid van Chinese partners te beoordelen en te bepalen of de partners rechtstreeks zaken kunnen doen met WUR en geld kunnen overmaken naar WUR. WUR raadpleegt een database waarin de financiële prestatie en reputatie van Chinese bedrijven wordt bijgehouden.

De afgelopen jaren is er toenemende kritiek op samenwerking met China, omdat de Chinese regering westerse technologie zou gebruiken om de Oeigoeren te onderdrukken en binnen de eigen bevolking te surveilleren. WUR heeft de afgelopen jaren niet samengewerkt met Chinese partners die zich hieraan schuldig maakten, zegt Zhang, maar de check op deze ethisch-politieke kwesties is nu uitgebreid en geformaliseerd.

De China Guidelines staan op het intranet van WUR.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.