Versoepeling BSA verlengd

De versoepeling van het bindend studieadvies geldt ook dit collegejaar.
Student met stoom uit de oren. BSA verlaging verlangd Foto Shutterstock.

Het bindend studieadvies (BSA) is het aantal studiepunten dat een eerstejaars student moet halen om te mogen beginnen aan jaar twee. Met 36 punten heeft WUR het laagste BSA van alle Nederlandse universiteiten. Wegens de coronacrisis en de mogelijke studievertraging die dat kan opleveren bij een deel van studenten, werd het BSA in maart 2020 verlaagd naar 30 punten. Deze en de andere coronaversoepelingen van het BSA, gelden nu ook in het huidige collegejaar 2020-2021.

De andere versoepeling houdt in dat eerstejaars studenten die 24 tot en met 29 studiepunten halen, een voorwaardelijk bindend studieadvies krijgen, wat betekent dat ze tot het einde van hun tweede collegejaar krijgen om hun BSA te halen. Eerstejaars met minder dan 24 punten krijgen een negatief bindend studieadvies, wat betekent dat ze moeten stoppen met hun opleiding. Daartegen kan wel bezwaar worden aangetekend bij de examencommissie, die ‘coronagerelateerde omstandigheden’ mede in beschouwing neemt.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.