Meer EU-studenten bij WUR verwacht door Brexit

Door Brexit worden minder Britse maar juist méér EU-studenten verwacht in Wageningen.
Beeld: Shutterstock.

De komende jaren zullen er minder Britse studenten aan een WUR-opleiding beginnen, verwacht Renske van Dijk van Voorlichting en Werving. ‘Er beginnen de laatste jaren elk jaar zo’n tien á twintig Britten aan een opleiding in Wageningen, voornamelijk aan masters. Door de Brexit gaat het collegegeld voor deze groep omhoog naar een non-EU bedrag, dat een stuk hoger ligt. Daarom is het de verwachting dat het aantal Britse studenten in Wageningen afneemt.’

Toch biedt de Brexit ook kansen. Volgens Van Dijk is de kans groot dat EU-studenten die van plan waren in Groot-Brittannië te gaan studeren, daar nu vanwege de Brexit vanaf gaan zien. ‘Zij zullen zich oriënteren op andere landen. Gezien de hoge kwaliteit van het Nederlandse onderwijs en het feit dat veel onderwijs Engelstalig is, staat Nederland hoog op dat lijstje.’

Corona

Door het coronavirus was de instroom van internationale studenten afgelopen september minder groot dan normaal. Van Dijk: ‘De langetermijneffecten van de coronapandemie op de instroom zijn moeilijk te voorspellen. Een deel van de internationale studenten heeft hun instroom uitgesteld en komt er nog aan. Mogelijk vindt er ook nog een verschuiving plaats van non-EU naar EU aanmeldingen. Ook kan de invloed van de pandemie op lokale economieën en de beschikbaarheid van lokale beursprogramma’s een rol gaan spelen.’

‘Ik schat in dat we de komende jaren een kleine stijging van het aantal aanmeldingen gaan zien voor de internationale bachelorprogramma’s’, aldus Van Dijk. ‘De masteraanmeldingen zullen waarschijnlijk stabiliseren.’

Géén Erasmus+

De Britten stappen definitief uit het Erasmus+ uitwisselingsprogramma. Eric de Munck van WUR’s exchange team vindt het jammer dat ze stoppen. ‘Onze studenten kunnen nog steeds op uitwisseling in het VK, maar de Erasmusbeurs voor levensonderhoud valt weg. Daardoor kost het veel meer geld en zullen het vooral de rijkere studenten zijn die nog die kant op gaan. Eigenlijk wordt het vergelijkbaar met uitwisselingen met universiteiten in de Verenigde Staten, Canada en Australië.’

Ik verwacht dat we veranderingen qua aantallen uitwisselingen op z’n vroegst pas na 2022 gaan zien

Eric de Munck, WUR’s exchange team

De Munck denkt dat het volgende collegejaar (2021-2022) een soort overgangsjaar wordt waarin er nog steeds Erasmusbeurzen mogen worden verstrekt. ‘Ik verwacht dat we veranderingen qua aantallen uitwisselingen dus op z’n vroegst pas na dát studiejaar gaan zien. Misschien nog wel later. In de tussentijd kan er nog van alles worden bedacht en herzien, dus je weet ook niet welke kant het op gaat. Zo willen de Britten hun eigen uitwisselingsprogramma opzetten, het Turing-programma.’

WUR heeft uitwisselingsafspraken met dertien Britse universiteiten. Jaarlijks gaan er zo’n 35 WUR-studenten naar het VK; daarvoor komen zo’n tien Britse uitwisselingsstudenten terug. In totaal gaan er normaal gesproken jaarlijks zo’n vijf- tot zeshonderd WUR-studenten op uitwisseling in het buitenland. Door corona is dat nu bijna compleet stilgevallen.

Onderwijs niet, onderzoek wel

De Brexit-onderhandelaars zijn het wel eens geworden over Britse deelname aan het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe, maar het is nog niet bekend welke rechten de Britten straks krijgen binnen dat programma en hoeveel ze aan het Europese onderzoeksbudget gaan bijdragen.

Lees ook:

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.