Column: Ook voor alfa’s

De WUR zet nieuwe vakken op voor data science en artificial intelligence (AI).

Guido Camps

WUR heeft een duidelijke keus gemaakt om meer nadruk te leggen op data science en artificial intelligence (AI) voor de toekomst. Er zijn nieuwe vakken opgezet, nieuwe leerstoelen gemaakt en extra talent aangetrokken.

Veel programmeer-nerds (zoals ik zelf ook), zien wel degelijk dat de nieuwe mogelijkheden door datavergaring en snellere computers nieuwe deuren hebben geopend, maar zien ook dat in essentie data science vooral een logische extensie is van wat we hiervoor al deden. Een chagrijnige biostatisticus mopperde ooit dat iedereen die ooit statistiek haatte nu claimt dat data science de toekomst heeft.

Wat mij opvalt aan het ‘nieuwe’ curriculum met de nadruk op deze technieken, is dat deze initiatieven vooral mensen aantrekken die zich toch al richting dit veld bewogen: met andere woorden: studenten die al geïnteresseerd waren in data en algoritmes komen nu beter aan hun trekken en krijgen meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
Maar AI en data science zijn niet alleen een op zichzelf staand onderzoeksgebied, maar ook de nieuwe werktuigen waarmee academici de wereld te lijf moeten gaan, ongeacht hun onderzoeksgebied. Ik hoop daarom dat studenten, en ook de universiteit via de onderwijsdirecteuren, het aandurven om data science een integraal orderdeel van hun curriculum te maken, ook als zij daar minder affiniteit mee hebben. De meest interessante toepassingen van machine learning komen in mijn optiek wanneer mensen die er in eerste instantie niets mee hebben, het moeten gaan toepassen.

Ik hoop dat alle studenten in Wageningen met Python gaan spelen’

WUR kan zichzelf als universiteit nog meer toekomstbestendig maken door niet alleen meer in te zetten op deze verandering, maar door ook de creativiteit van alle alfa’s en gamma’s te gebruiken in nieuwe datatoepassingen. Mijn oproep aan studenten is: schrijf je in voor deze vakken, ongeacht je studierichting en ook al vind je het spannend!
Ik hoop dat alle studenten in Wageningen met Python gaan spelen, of hun ANOVA in R draaien, zodat statistiek een creatieve programmeer-uitdaging wordt in plaats van een SPSS-invuloefening.

Guido Camps (36) is dierenarts en postdoc bij Humane Voeding. Hij houdt van bakken, bijen houden en bijzondere dieren.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.