WUR houdt vast aan bindend studieadvies

Ondanks oproepen tot afschaffing houdt WUR voorlopig vast aan het bsa.
Foto: Shutterstock

Waar alle hbo-studenten een jaar uitstel krijgen van het bindend studieadvies (bsa), mogen universiteiten zelf beslissen of ze dit wel of niet doen. Het bsa is een minimumaantal studiepunten dat eerstejaars bachelorstudenten moeten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Wageningen hanteert met 36 van de 60 haalbare studiepunten het laagste bsa in Nederland.

Acht studentenbonden schreven een brandbrief naar hun universiteitsbesturen om het bsa alsnog af te schaffen voor dit jaar; ook is er een online petitie tegen het bsa. Studentenvakbond Student Alliance Wageningen (SAW) schreef een brief aan WUR. ‘Normaal gesproken is het bsa van WUR heel schappelijk, maar dit jaar niet,’ zegt SAW-voorzitter Gijs Rotteveel. ‘Op zich zijn die 36 punten niet moeilijk te halen, maar toch zijn er jaarlijks studenten die dat niet lukt.’

Studiedruk

Volgens Rotteveel komen er van eerstejaarsstudenten geen specifieke signalen over het bsa binnen, maar wel algemene zorgen over studievertraging en studiedruk. ‘Wij vinden het belangrijk dat de universiteit deze problemen erkent en aanpakt. Het bsa schrappen zou een signaal van vertrouwen zijn dat WUR de inzet van studenten in deze moeilijke tijd waardeert.’

Het bsa schrappen zou een signaal van vertrouwen zijn dat WUR de inzet van studenten in deze moeilijke tijd waardeert

Gijs Rotteveel, voorzitter Student Alliance Wageningen

Toch blijft WUR vasthouden aan het bsa. Onderwijsdecaan Arnold Bregt legt uit waarom. ‘We hebben er vrij intensief over gediscussieerd. Bijna al het onderwijs kan doorgaan, zeker in de bachelor. Het programma is goed studeerbaar en het is geen ramp als je een keer een vak mist. Mochten er toch individuele problemen zijn, bijvoorbeeld door fouten van de universiteit, dan kijken we daar natuurlijk naar. Er kunnen altijd verzachtende omstandigheden zijn en je kan altijd beroep aantekenen.’

Extra filter

Volgens Bregt heeft het bsa ook voordelen. ‘Het is een soort extra filter aan het einde van het eerste jaar. Aan de ene kant wil je studenten niet ontmoedigen: je moet een fout kunnen maken en een vak kunnen missen. Een slechte periode hebben, kan gewoon. Aan de andere kant wil je wel graag de studenten die écht niet op de juiste plek zitten, eruit halen.’

Je wilt studenten niet ontmoedigen, maar je wilt wel graag de studenten die écht niet op de juiste plek zitten, eruit halen

Arnold Bregt, onderwijsdecaan

‘Ik heb zelf vrij veel les gegeven’, vervolgt Bregt. ‘Als studenten het moeilijk hebben, is dat zowel voor de studenten als de docenten niet prettig. Het kost ook veel extra tijd van de docenten, wat weer ten koste gaat van de tijd die de docenten hebben voor de rest van de studenten.’

Ook in de Tweede Kamer is er verdeeldheid over het bsa. Zo werd in oktober nog een GroenLinks-motie aangenomen voor de afschaffing ervan, maar werd in november alweer een VVD-motie aangenomen die onderwijsinstellingen juist meer sturingsinstrumenten moet geven op toelating en selectie.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.