Leer de historie van Wageningen kennen – per plakplaatje

Jumbo en historische vereniging brengen historisch album uit.
Historisch Album Wageningen, foto: Albert Sikkema

Veel studenten kennen de universiteit Wageningen, maar niet de stad Wageningen. Daar kan verandering in komen met het Historisch Album Wageningen, het plakplaatjesboek van de Jumbo. De grootgrutter stelde dit album samen met de Historische Vereniging Oud Wageningen.

Kasteel

Zo kom je te weten dat het gehucht Wageningen in 1263 stadsrechten kreeg van graaf Otto van Gelre. Maar ook dat er in grafheuvels rond Wageningen vuurstenen werktuigen en brons-schatten zijn gevonden die duiden op bewoning in de prehistorie. Wageningen heeft een stadsmuur, stadsgracht en kasteel gehad, maar daarvan zijn alleen nog stukjes over. Ook het oude stadshart van Wageningen is niet meer intact, doordat het stadje tijdens de Tweede Wereldoorlog twee keer in de vuurlinie lag.

Steenfabriek

Voordat de Landbouwhogeschool in 1918 werd opgericht, was Wageningen vooral een arbeidersstad. Er stonden meerdere steenfabrieken in de uiterwaarden, er was tabaksindustrie en een scheepswerf. Met de Rijkslandbouwschool komen er eind negentiende eeuw ook landbouwkundige instituten en proefstations in Wageningen. Oude foto’s van de aula, proefboerderij Duivendaal en het arboretum op de Dreijen uit die periode sieren het boek.

Universiteit

In een apart hoofdstuk, genaamd Van underdog tot wereldspeler, komen we ook moderne foto’s van de universiteit op de nieuwe campus tegen. De foto’s van Atlas, Forum en Impuls springen eruit, omdat ze in kleur zijn.

Het plakplaatjesboek besteedt veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog, waaronder de evacuatie van de Wageningse bevolking in zowel 1940 als 1945, de bombardementen, het nationale monument Blote Jan voor hotel De Wereld, waar de Duitse capitulatie in 1945 is ondertekend, waardoor Wageningen nu bekend staat als de Stad der Bevrijding in Nederland.

Boodschappen

Het boek bevat allerlei details, 256 om precies te zijn, maar die moet je zelf maar ontdekken – per plakplaatje, gratis te verkrijgen als je boodschappen doet. Je komt veel oude gebouwen in zwart-wit tegen, maar één opmerkelijk detail willen we niet onvermeld laten: er staat een elpee in het album.      

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.