Recordaantal universitaire studenten

Er staan 328 duizend studenten ingeschreven aan Nederlandse universiteiten, blijkt uit voorlopige tellingen.
Wageningse studenten, foto: Guy Ackermans

Dat zijn er 8 procent meer dan vorig jaar. Universiteitenvereniging VSNU noemt een aantal oorzaken voor de forse groei. Vanwege de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs zijn er dit jaar aanzienlijk meer scholieren geslaagd voor het vwo-examen. Bovendien lijken ze minder vaak voor een tussenjaar te hebben gekozen. Alles bij elkaar groeit de vwo-instroom met 15 procent. De instroom bij masteropleidingen lijkt heel licht te zijn gestegen.

Wageningen

Wageningen University heeft dit studiejaar 3.052 eerstejaars studenten, 5 procent meer dan vorig jaar. Het aantal bachelor-eerstejaars in Wageningen groeit naar 1.750, het aantal nieuwe masterstudenten blijft ongeveer gelijk: zo’n 1.300.

Internationale studenten

De instroom van internationale studenten in Nederland groeide ondanks de reisbeperkingen licht. Er hebben zich 10 tot 12 procent meer studenten uit Europa ingeschreven, maar het aantal niet-EER studenten daalde. Met hoeveel procent is nog niet duidelijk, maar de daling zal niet gering zijn.

Coronacrisis

Verder speelt een rol dat normaal gesproken 7 procent van de studenten in het eerste jaar uitvalt, tegen maar 5,4 procent nu. Vanwege de coronacrisis mochten eerstejaarsstudenten die eigenlijk onvoldoende studiepunten hadden behaald voorwaardelijk door naar het tweede jaar. Tegelijkertijd studeerden er door coronavertraging minder studenten af dan verwacht.

Hoge druk

‘Het komende jaar moet blijken wat de gevolgen zijn van het uitstellen van het bindend studieadvies’, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. Het is volgens hem goed mogelijk dat de uitval volgend jaar stijgt doordat een deel van de studenten alsnog vastloopt. Al met al zal de groeispurt de druk op de universiteiten en hun medewerkers vergroten, verwacht hij. ‘Dit sterkt ons in het pleidooi voor structurele investeringen in het wetenschappelijk onderwijs.’

Begin volgend jaar worden de definitieve inschrijvingscijfers bekend gemaakt en uitgesplitst per universiteit. Ook het hbo groeit. Begin oktober hadden zich daar 9,5 procent meer eerstejaars aangemeld.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.