‘Werkdruk toegenomen door overstap naar online onderwijs’

Dat vindt 80 procent van de WUR-docenten. 66 procent ervaart meer stress.
Docenten en studenten verlangen terug naar onderwijs op de campus. Photo: Jesse Reij

Dat blijkt uit een evaluatie van periode zes van vorig jaar door Tim Stevens (Education and Learning Sciences). ‘Zowel studenten als docenten geven aan dat het online onderwijs werkt, dat de overstap is gelukt. Gezien de situatie zijn ze over het algemeen best tevreden. Maar blij is anders. Bij docenten merk je dat aan de toegenomen werkdruk, die voor corona al hoog was.’

Docenten benadrukken dat ze de persoonlijke interactie met studenten missen. Het gebrek aan directe feedback van studenten maakt het lastiger om te weten hoe het met de studenten gaat en welke ondersteuning ze nodig hebben bij hun leerprocessen. Bovendien gaf 51 procent van de docenten aan moeite te hebben om online onderwijs te combineren met de thuissituatie, bijvoorbeeld doordat er kinderen thuis zijn.

Niet leuk

Ongeveer de helft van de docenten (48 procent) vindt online lesgeven niet leuk; 29 procent vindt het wél leuk; 23 procent is neutraal. ‘Dat online lesgeven niet leuk wordt gevonden zal te maken hebben met de crisissituatie waarin ineens alles online moest’, zegt Stevens. ‘Dat zorgde ook voor extra werkdruk. Als de werkdruk al hoog is en dit komt er ook nog eens bij, word je daar niet heel blij van. Maar docenten geven ook aan dat ze de online methodes willen behouden. Ze zijn dus wel tevreden met een aantal veranderingen die ze zelf hebben doorgevoerd.’

Gezien de situatie zijn docenten en studenten best tevreden. Maar blij is anders

Zowel docenten als studenten verlangen terug naar campusonderwijs, maar er is ook een deel van de studenten dat blended-onderwijs (deels campus, deels online) als beste optie ziet. Ruim de helft (56 procent) van de studenten vindt online onderwijs niet leuk. Studenten worstelen met motivatieproblemen: 52 procent laat weten niet gemotiveerd te zijn om online onderwijs te volgen. Ook missen studenten persoonlijke interactie en gemeenschapsgevoel.

Prestaties

Zowel studenten als docenten geven aan dat ze verwachten dat het online onderwijs de leerprestaties van studenten negatief beïnvloedt. Echter, de gemiddelde cijfers en vak-evaluaties bleven stabiel. Wel waren er meer studenten die geen cijfers kregen voor vakken waarvoor ze zich hadden ingeschreven. ‘Maar het aantal vak-inschrijvingen was ook toegenomen’, aldus Stevens. ‘Als je bijvoorbeeld kijkt naar  het percentage studenten dat nog geen cijfer heeft voor een vak in periode 6 en je vergelijkt dat met het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar dan zien we een toename van 5 procent.’ Dit geeft echter nog niet het volledige beeld. De verwachting is dat er nog vertragingen zullen zijn bij stages en afstudeeronderzoeken.  

Donderdag 24 september om 09.00 uur is er een online meeting met Tim Stevens en onderwijsdecaan Arnold Bregt over de transitie naar online onderwijs waarin de resultaten worden besproken en docenten met elkaar bespreken wat er beter kan. Ook heeft Tim Stevens een Open Teams pagina waar iedereen van WUR welkom is om zijn onderzoek te bespreken.

Lees ook:

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.