Zo werkt corona-onderwijs

Eerstejaars kunnen terecht op de campus, maar niet allemaal.
Foto: Anna den Hartog

De universiteit werkt aan blended onderwijs: veel online vakken, gecombineerd met 25 procent kleinschalig onderwijs op de campus. Hoe pakt dat komend studiejaar uit voor de eerstejaars? Resource ging op onderzoek uit.

Ariëtte van Knegsel is medecoördinator van het eerstejaars vak Health, Welfare and Management van de master Animal Sciences. Dit is een verplicht vak voor zo’n 80 tot 100 studenten, waarvan ongeveer de helft internationaal. Het vak heeft een klassieke opzet, met een reader, veel leerstof, vijf weken hoorcolleges en een individuele schrijfopdracht. Maar liefst twaalf docenten leveren een bijdrage.

Door de covid-19 maatregelen zag het er aanvankelijk naar uit dat het vak komend studiejaar volledig online zou gaan: ofwel ‘live’ in virtual classrooms, ofwel via opgenomen colleges uit 2019, met daarnaast online vragenuurtjes. ‘Gelukkig lijkt er nu toch onderwijs mogelijk op de campus, maar door de coronaregels kunnen er maar 17 studenten in de collegezaal’, zegt Van Knegsel.

Er is nu besloten om de studenten op te delen in vijf groepen van 17. Die kunnen roulerend een hoorcollege op campus live bijwonen en vragen stellen. De andere groepen volgen het college online en kunnen via Teams vragen stellen. ‘Om dit in goede banen te leiden, is er bij elk college een moderator die vragen doorspeelt aan de docent’.

Ook ‘s avonds

Veel docenten zijn deze zomer bezig om hun vak coronaproof te maken. Daarbij hebben ze te maken met de coronaregels van de Nederlandse regering en veertien ‘ontwerpprincipes’ voor het Wageningse onderwijs. WUR kiest voor blended onderwijs, waarbij studenten naar de campus komen voor kleinschalig onderwijs.

Omdat door de coronabeperkingen de capaciteit van de onderwijsruimten maar 25 procent is van normaal, worden de vakken uitgesmeerd over de gehele studieperiode – dus ook tijdens de zelfstudie- en examenweken – tussen 8.20 en 19.20 uur. De eerstejaars studenten komen gemiddeld twee keer per week een dagdeel op de campus, de rest is thuis online, is de verwachting nu van Education and Student Affairs. Het nieuwe onderwijsrooster is eind augustus beschikbaar.

Het vak Health, Welfare and Management krijgt, hoewel het bestaat uit hoorcolleges, toch ruimte op de campus omdat het een eerstejaars vak is en de docenten de interactie met de studenten heel belangrijk vinden. Maar als de coronadreiging toeneemt, kan het vak gemakkelijk worden omgezet naar online only. ‘Alle colleges worden ook opgenomen’, zegt Van Knegsel.

Jammer

De basisvakken Wiskunde en Statistiek worden dit studiejaar volledig online aangeboden. Tot verdriet van docent Eric Boer. ‘Met online onderwijs krijg je minder goed mee of studenten het begrijpen en of ze bij zijn.’ De tutorialgroepen en intensief begeleide computerpractica worden vervangen door online begeleiding via Microsoft Teams. Boer: ‘We hopen zo toch interactie te krijgen met studenten en te monitoren of studenten het snappen. De tutorials worden opgenomen en we hebben een discussieforum, zelftoetsen en uitgebreide feedback beschikbaar.’

Boer had liever op de campus lesgegeven, maar klaagt niet. ‘Ik snap dat wij om praktische redenen volledig online gaan. Wij geven hetzelfde vak aan meerdere opleidingen. Dan is het lastig afstemmen met alle opleidingsdirecteuren. Bovendien laten wij nu ruimte voor andere meer op de studierichting georiënteerde vakken.’

Studenten moeten het glaswerk in hun handen kunnen hebben

Eén zo’n specifiek eerstejaars vak is Inleiding Internationale Ontwikkelingsstudies van de opleiding Internationale Ontwikkelingsstudies. Daniëlle Teeuwen coördineert dit vak, dat bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, een cursus academische vaardigheden en gastcolleges. ‘Vanaf begin september zijn alleen de werkcolleges op de campus’, zegt Teeuwen, ‘want daar vindt de interactie plaats.’

In praktijk blijken de zes voor dit vak beschikbare campus-uren lastig te organiseren: door de coronaregels zijn de werkcolleges voor kleine groepen. Teeuwen: ‘Daardoor verdubbelt het aantal werkgroepen en is er per groep slechts drie uur werkcollege per week op de campus. En de andere onderdelen zijn niet op te knippen.’

Practica

Andere opleidingen zijn ruimer bedeeld. Zo biedt de bachelor Biotechnologie het eerstejaars vak Organische Chemie 2 aan. Dit vak bestaat uit online hoorcolleges en practica die op campus worden gegeven. ‘Onze prioriteit ligt bij de practica’, zegt docent Maurice Franssen. ‘De studenten moeten de technieken leren, ze moeten het glaswerk in hun handen hebben. Wij willen over hun schouder meekijken hoe ze het doen.’

Daarom staan er gedurende vier weken twintig practicum-uren op de campus gepland voor de eerstejaars Biotechnologie. Franssen heeft geluk gehad. ‘Zoveel practicum-uren op de campus lukt niet voor alle opleidingen. De eerstejaars van Biologie en Voeding en Gezondheid krijgen nog 12 van de 20 uur Organische Chemie op de campus, 8 uur practicum gaat online.’ De chemici werken intussen aan een volledig online practicum, met virtual reality. Franssen: ‘Dat ziet er heel knap uit, maar kan nog niet tippen aan het echte practicum.’

Lees ook:

Je moet inloggen om een comment te plaatsen.