Aanmeldingen universiteit trekken aan

Wageningen trekt evenveel eerstejaars bachelorstudenten als vorig jaar. Veel zoeken een kamer.
Collegezaal voor de coronamaatregelen, foto Guy Ackermans

Voor de zomervakantie leek de universiteit af te stevenen op een paar procent minder bachelorstudenten dan afgelopen studiejaar. Maar inmiddels staan de vooraanmeldingen van eerstejaars enkele procenten in de plus. Woordvoerder Annet Blanken van WUR verwacht dat het aantal inschrijvingen van Nederlandse studenten komend studiejaar ongeveer gelijk is ten opzichte van vorig jaar.

Kamer

Die Nederlandse studenten lijken vaker een kamer te zoeken. Studentenhuisvester Idealis constateert dat ruim 2400 studenten zich bij room.nl hebben ingeschreven voor een kamer in Wageningen en Ede – iets meer dan vorig jaar. Woordvoerder Hellen Albers van Idealis vermoedt dat meer studenten gaan studeren dan afgelopen jaar, omdat er door de coronamaatregelen meer vwo-scholieren zijn geslaagd en minder jongeren een tussenjaar nemen.

Master

Het aantal nieuwe Wageningse masterstudenten is nog niet te voorspellen. Mogelijk blijft de instroom van masterstudenten van andere Nederlandse universiteiten op peil of stijgt deze iets, maar de instroom van buitenlandse masterstudenten blijft zeer ongewis. Er lijken zich meer studenten uit andere EU-landen aan te melden, maar de instroom van studenten van buiten Europa daalt vermoedelijk. Voorlopig hebben slechts 300 niet-EU studenten een visum en vliegreis kunnen bemachtigen om naar de universiteit te komen. Deze studenten van buiten Europa moeten na aankomst eerst twee weken in quarantaine. Normaal komen er zeker twee keer zoveel eerstejaars van buiten de EU.

Visum

Mogelijk komen er gedurende het studiejaar nog buitenlandse studenten bij. Zo kunnen veel Afrikaanse studenten momenteel geen visum voor Nederland aanvragen, omdat de meeste Nederlandse ambassades in Afrika vanwege covid-19 dicht zijn. Wellicht start een groep internationale studenten met online onderwijs en komen deze studenten – als de situatie verbetert – later dit studiejaar fysiek naar Wageningen.

Lees ook:

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.