Wetenschap
Onderzoek

WUR deelnemer Zeeuws kenniscentrum

WUR gaat deelnemen aan het Delta Kenniscentrum in Zeeland, een nieuwe samenwerking op het gebied van water, voedsel en energie.
Albert Sikkema

Yerseke, de thuishaven van Wageningen Marine Research, ©Shutterstock

Samen met de Hogeschool Zeeland, de Roosevelt Academy in Middelburg en de Universiteit Utrecht gaat Wageningen aandacht besteden aan thema’s als verzilting, waterkerende landschappen en circulaire landbouw. Een kwartiermaker gaat de komende maanden bedenken en overleggen welke concrete onderwerpen het kenniscentrum gaat aanpakken.

Studenten

Tammo Bult, directeur Wageningen Marine Research en lid van de werkgroep van het Delta Kenniscentrum voorziet ook samenwerking op het gebied van onderwijs, waarbij WUR hoogleraren en lectoren detacheert bij de Zeeuwse partners en studenten verkennend onderzoek doen. ‘Ik verwacht dat er extra middelen komen voor begeleiding van studenten.’

Regiocentrum

Voorts hoopt Bult op gezamenlijke onderzoeksprojecten. WUR is al actief in Zeeland in het Regiocentrum Yerseke. ‘Ik hoop dat we dat centrum kunnen uitbouwen tot een bredere hub van WUR waar ook andere kenniseenheden hun onderzoek in Zeeland kunnen uitvoeren.’ Bult verwacht dat het kenniscentrum in Vlissingen beperkt mensen in dienst neemt en dat de meeste activiteiten plaatsvinden bij de partners in Zeeland. Het centrum in Vlissingen wordt gefinancierd door de regering, die 68 miljoen beschikbaar stelt voor een periode van tien jaar.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.