Martin Scholten gaat WUR positioneren in Brussel

Martin Scholten stopt als directeur van de Animal Sciences Group. Hij wordt adviseur op het gebied van Europese en regionale samenwerking.
Martin Scholten in Brussel, Foto: Cerebrus

Twaalf jaar is hij nu algemeen directeur van de Animal Sciences Group van WUR. Volgende maand stopt hij. Wilde of mocht hij niet verder? ‘Ik had zelf twijfels over een vierde termijn. Als directeur van de kenniseenheid heb ik alles al eens voorbij zien komen. En ik had steeds meer lol in het kenniseenheid-overschrijdende werk voor WUR op het gebied van kringlooplandbouw en stikstof. Toen ik dit aangaf bij Louise Fresco (bestuursvoorzitter van WUR, red.), bleek dat zij daar begrip voor had. Maar eigenlijk wilde ik ook niet bij WUR vertrekken.’

Brussel

Daar rolde een nieuwe functie uit: adviseur van de raad van bestuur op het gebied van Europa en Nederlandse regio’s. Scholten: ‘Het is een tijdelijke functie, voortkomend uit het strategisch plan. WUR is behoorlijk succesvol in Brussel als het gaat om het binnenhalen van onderzoeksprojecten, maar we zijn niet toonaangevend. Het Franse INRAe heeft meer invloed in Brussel, die zet de toon op het grensvlak van onderzoek en beleid. Daar wil ik mij in mengen. Wageningen heeft best iets te melden over de Green Deal, de Europese landbouwvisie en biodiversiteitsambities.’

Scholten kent de weg in Brussel; hij zat bijvoorbeeld in de expert group van het innovatieprogramma Horizon 2020. Maar nu krijgt hij meer tijd om binnen te lopen bij de beleidsmakers in Brussel. ‘Ik januari was ik bij het directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij om te praten over het zeebeleid en de Green Deal. De directeur zei: WUR, help ons. We zijn nu bezig met een integraal beleid voor energie, voedsel en natuur op zee. Die inzichten wil ik straks delen in Brussel.’

Pulsvissers

Ook wil Scholten vaker samen met het ministerie van LNV optrekken in Brussel. ‘We moeten leren van het echec met de pulsvisserij. Als je innovaties niet goed neerzet in Brussel, kunnen ze stranden. Dat geldt nu bijvoorbeeld voor de Nederlandse plannen met kringlooplandbouw. De Fransen doen dat slimmer; die maken coproducties van wetenschap en politiek. Dat moeten wij ook vaker doen, bijvoorbeeld samen met de Fransen.’

 Ik wil de kennisvragen in de buitenwereld met de binnenwereld van WUR verknopen 

Brexit

Verder wil Scholten uitzoeken hoe WUR verder kan samenwerken met Britse onderzoekers na de Brexit en wil hij in Brussel een brede Wageningse aanpak van zoönosen presenteren, waarin aandacht is voor virusbronnen in de natuur en verspreiding in de samenleving, met snelle diagnostiek en weerbare dieren en mensen. ‘Hier kunnen we als WUR de toon zetten, om onverwachte uitbraken te voorkomen.’ Hij verwacht voortaan een halve werkweek met Brussel bezig te zijn.

Stikstof

De andere helft van de werkweek gaat hij zich bezighouden met vertrouwde onderwerpen in Nederland: kringlooplandbouw, stikstof en biodiversiteit. ‘Allemaal in de regio, want daar moeten de kringlopen, de verbinding tussen landbouw en natuur en de stikstofreductie gestalte krijgen.’ Scholten werkte hier al aan in Noord-Nederland, de Achterhoek en Oost-Brabant. Daar komen nu de regio’s Twente/Salland en Zeeland bij.

Steeds wil Scholten praktijkcentra inzetten om de verbinding tussen WUR en regio te maken. ‘Ik ga niet tegen de onderzoekers zeggen wat ze moeten doen, want daar ga ik niet over in mijn nieuwe functie. Ik wil de kennisvragen in de buitenwereld met de binnenwereld van WUR verknopen; daar ben ik goed in.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.