‘Overvraag thuiswerkers niet’

Het ziet er naar uit dat WUR-medewerkers voorlopig verplicht thuiswerken. Wat doet dat met mensen? Resource vroeg het aan Herman Kok, docent Business Management & Organisation. Hij ziet ook voordelen: ‘Mogelijk breekt dit de thuiswerkdiscussie weer open.’

Wat doet het thuiswerken met mensen?
‘Mensen die voorheen al thuiswerkten zijn daar meer op ingesteld en zijn gewend een balans te vinden tussen werk en privé. Maar ik denk dat een hele grote groep totaal niet weet wat hen overkomt. Die moeten maar thuis zien te werken aan de keukentafel, met bijvoorbeeld de kinderen eromheen en de partner. Dat geeft stress. 

Sinds de tachtiger jaren is allerlei onderzoek gedaan naar thuiswerken, vooral in relatie tot werk-privé balans, tevredenheid, professionele en sociale isolatie. De invloed van de ruimtelijke kenmerken van de thuiswerkplek zijn echter nauwelijks aan bod gekomen. Daarom hebben we besloten van de nood een deugd te maken. De huidige situatie biedt een unieke kans om dit grootschalig te onderzoeken en dus ben ik met mijn bedrijf Shign een gratis landelijke monitor gestart. We bekijken het effect van ruimte en faciliteiten van medewerkers in relatie tot hun welzijn, werk-privé balans en productiviteit. Interessant voor werkgevers en voor ons onderzoekers natuurlijk.’  

Hoe kan de organisatie mensen ondersteunen?
‘Vooral mensen niet overvragen. Thuiswerken is normaalgesproken vooral administratief, met af en toe overleg. Je moet niet verwachten dat mensen hetzelfde doen als op kantoor. Dagen vol online vergaderingen is te veel.  Mensen moeten hun eigen ritme vinden. Daarnaast hebben mensen behoefte aan contact. Dat moet nu online. Sommige mensen gaan virtueel koffie drinken en even bijkletsen. Wat de werkplek betreft is ergonomie natuurlijk belangrijk, maar ik denk dat je nu niet het maximale kunt vragen van een werkgever. Ik verwacht niet dat medewerkers daar nu moeilijk over gaan doen. Misschien levert het problemen op naarmate de situatie langer duurt.’ 


‘Ik denk dat we van deze situatie kunnen leren. Tot nu toe is WUR altijd terughoudend geweest om medewerkers thuis te laten werken, dus ik ben nieuwsgierig naar de ervaringen en of dit nog geëvalueerd gaat worden. Nu werkt iedereen tegen wil en dank thuis, maar als het voor sommige mensen werkt dan kunnen ze vaker thuiswerken. Dit is het moment om de thuiswerkdiscussie weer open te breken.’ –

Tags:
#Visie

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.