WUR start onderwijsproject in Irak

WUR gaat zes Irakese universiteiten ondersteunen
Overleg tussen de universiteiten in Irak, Foto: Karrar Mahdi

WUR gaat zes Irakese universiteiten ondersteunen om klimaat-slimme landbouw en efficiënt watergebruik te realiseren in Irak. Samen met het Institute for Water Education (IHE) in Delft en ICRA Global gaan Wageningse deskundigen Irakese wetenschappers trainen.

Het trainingsprogramma maakt deel uit van het Orange Knowledge Programme van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat WUR in 2018 vroeg om de mogelijkheden van ontwikkelingssamenwerking met Irak te verkennen.

Vorig jaar bezocht een hoge Irakese delegatie Wageningen om de samenwerking verder vorm te geven. Het twee jaar durende project wil meerdere problemen op de Irakese universiteiten verhelpen.

Leerstijl

Ten eerste willen de deelnemers met het project de verouderde leerstijl op de Iraakse universiteiten moderniseren door ook groepswerk en praktijkwerk in het curriculum op te nemen. Ten tweede gaat het project gezamenlijke onderzoeksprogramma’s op de zes universiteiten stimuleren. De Irakese universiteiten sturen elk een onderzoeker naar Wageningen die samen een artikel over water management en klimaat-slimme landbouw gaan schrijven. Mogelijk gaan de deelnemers ook massive open online courses (mooc’s) maken om kennis over te dragen naar andere universiteiten en partners.

Verzilting

Irak herstelt nog steeds van de oorlog tegen IS. Sommige universiteiten zijn zwaar beschadigd, andere kampen met de uitdaging om samen met de boeren de waterschaarste en verzilting in de Irakese landbouw aan te pakken. Omdat het land nog niet veilig is, worden de trainingen in Nederland gegeven en komen de projectpartners bij elkaar in het Koerdische deel van Irak, dat wel veilig is.

Karrar Mahdi, een Iraakse onderzoeker bij de leerstoelgroep Bodemfysica en landbeheer in Wageningen, coördineert het project. De deelnemers hebben een budget van 1,3 miljoen euro tot hun beschikking. Een derde daarvan is bestemd voor Wageningse onderzoekers en trainers.  

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.