Klimaatbeleidsdialoog: de nabeschouwing

Simone Ritzer en Kamiel Verhelst blikken terug op de klimaatdialoog.
Studenten Kamiel Verhelst en Malik Dasoo (XR) in gesprek met Arthur Mol, die de Raad van Bestuur vertegenwoordigde tijdens de klimaatbeleidsdialoog in The Spot. Foto: Aldo Allessie

Na de klimaatbeleidsdialoog tussen de Raad van Bestuur en Extinction Rebellion (XR) van maandag 13 januari, blikken gespreksleider Simone Ritzer en initiatiefnemer Kamiel Verhelst (XR) terug. ‘Mensen in de WUR-gemeenschap moeten meer betrokken worden bij de besluitvorming.’

Simone Ritzer, programmafacilitator Wageningen Dialogues, gespreksleider tijdens de klimaatbeleidsdialoog
Simone Ritzer, programmafacilitator Wageningen Dialogues, gespreksleider tijdens de klimaatbeleidsdialoog

Dialoog

Ritzer: ‘De kracht van actiegroepen als Extinction Rebellion is dat ze de dialoog verbreden. Als iedereen een genuanceerde mening heeft, verandert er nooit iets. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ook zulke actiegroepen worden geconfronteerd met andere ideeën, door de dialoog aan te gaan. De animo voor dit evenement laat zien dat er behoefte is aan opvolging. Tweehonderdvijftig aanwezigen maakten duidelijk dat ze willen dat WUR duidelijker communiceert over de impact, ernst en omvang van klimaatverandering. Het is nu ook een taak voor de communicatieafdeling om te kijken hoe dat beter kan. Maar WUR staat hierbij zeker open voor ideeën van studenten.’

Invloed

‘Het viel me op dat het voor veel studenten onduidelijk is hoeveel invloed ze zelf hebben. Een aantal studenten zei bijvoorbeeld dat de universiteit klimaatverandering in meer vakken moet integreren. Toen zei een andere student: “Luister, ik zit in de opleidingscommissie: wij hebben zelf óók invloed.” Hoe maak je studenten bewust van de invloed die ze hebben?’

Initiatief

‘Extinction Rebellion vond dat het lang duurde voordat de Raad van Bestuur ze uitnodigde voor een gesprek. Uiteindelijk hebben zij zelf het initiatief genomen. Zo hoort het ook te gaan denk ik: zij willen verandering dus het is belangrijk dat zij het initiatief nemen. Ik kan als programmaleider wel allemaal evenementen gaan organiseren, maar je krijgt alleen een goede dialoog als iemand iets belangrijk genoeg vindt om er zelf initiatief voor te nemen. Daarom mijn oproep: wil jij iets veranderen? Neem het initiatief en kom naar mij toe om te zien waar we elkaar kunnen versterken.’

‘Eén van de aanwezige studenten kwam met het idee om een paar keer per jaar een dialoog te organiseren met de Raad van Bestuur. Dat lijkt me een goed idee, zolang die dialogen gaan om dingen die in de WUR-gemeenschap écht leven. Dat we bijvoorbeeld bij studenten en medewerkers peilen waar ze het over willen hebben en dan daarover met elkaar in gesprek gaan.’

Kamiel Verhelst, masterstudent Geo-Information Science en één van de vertegenwoordigers van XR tijdens de discussie.
Kamiel Verhelst, masterstudent Geo-Information Science en één van de vertegenwoordigers van XR tijdens de discussie.

Opkomst

Verhelst: ‘De opkomst was super en ik heb het gevoel dat we een paar goede punten hebben kunnen maken. We hebben niet alles kunnen zeggen wat we wilden zeggen omdat daar helaas niet genoeg tijd voor was. We hadden het bijvoorbeeld nog wel uitgebreider willen hebben over de rol van de universiteit in de samenleving. Maar al met al hebben we het goed gedaan volgens mij.’

Communicatie

‘Ik kan ergens wel begrijpen dat de universiteit geen expliciet statement wil maken door de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Maar volgens mij kan er wel een stuk duidelijker gecommuniceerd worden over de ernst en de omvang van klimaatcrisis. Dat lijkt nu geen prioriteit te zijn in WUR’s communicatie, waarin klimaatverandering vooral een uitdaging lijkt die we met technologie wel even oplossen. De klimaatcrisis zou vanuit veel meer hoeken belicht moeten worden in WUR’s communicatie.’

Meer participatie nodig

‘Mijn grootste inzicht van de bijeenkomst van afgelopen maandag is dat er veel behoefte is aan een cultuur waarbij mensen in de WUR-gemeenschap meer worden betrokken bij de besluitvorming. Er is een beter participatiesysteem nodig en meer transparantie. Daarvoor is het belangrijk dat we vaker met elkaar in gesprek gaan. Simone Ritzer (de moderator, red.) zegt dat als mensen de dialoog willen aangaan over iets, zij zelf initiatief moeten nemen. Dat ben ik met haar eens, maar tegelijkertijd moet die dialoog wél worden gefaciliteerd door de universiteit. Het zou goed zijn om vaker met het bestuur in gesprek te gaan. Zodat de gemeenschap een beeld krijgt van wat zij doen en hoe de gemeenschap daar invloed op kan uitoefenen.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.