Tijdelijke aanmeldstop bij de studentpsycholoog

Studenten die een afspraak willen maken met een studentpsycholoog kunnen daar tijdelijk niet terecht.
Foto: Shutterstock

Studenten die een afspraak willen maken met een studentpsycholoog kunnen daar tijdelijk niet terecht. Door onderbezetting van het studentpsychologenteam groeide de wachtlijst. Er zijn inmiddels maatregelen zijn genomen. ‘We willen niets liever dan iedereen helpen, maar met de huidige wachtlijst duurt het acht weken voordat je aan de beurt bent.’

Dat zegt Door van der Sloot, manager studentenwelzijn bij het Student Service Centre. De studentpsychologen hebben met studieadviseurs en studentendecanen afgesproken dat ze voor zeer ernstige gevallen altijd bereikbaar zijn. De rest wordt doorverwezen naar de huisarts. In het geval van levensbedreigende situaties biedt 112 uiteraard ook hulp.

Voor dringende of korte vragen op psychologisch of sociaal gebied kunnen studenten nog wel terecht bij de walk-in sessies in Forum (kamer 030). Deze sessies vinden plaats tijdens de middagpauze tussen 13.00-14.00 uur. De walk-in is bedoeld als een laagdrempelige optie voor studenten om hun verhaal te doen en een advies te krijgen. De walk-ins vinden voorlopig plaats op dinsdag tot en met vrijdag.

Psychologenteam

Van der Sloot legt uit waarom tot de aanmeldstop is besloten.‘Begin 2018 is het team uitgebreid van drie naar vijf studentpsychologen. Eind 2019 was de bezetting een tijdje niet op volle kracht. Rond die tijd was ook de Surf Your Stress-week, waardoor het aantal aanmeldingen juist omhoog ging. Toen er honderd studenten op de wachtlijst stonden, zeiden we: stop, dit kan zo niet. Willen we mensen het idee geven dat we ze kunnen helpen als het langer dan acht weken duurt voor je aan de beurt bent? Nee. Dus hebben we de aanmeldstop ingesteld en andere maatregelen genomen.’

Maatregelen

Inmiddels zijn er twee nieuwe studentpsychologen aangenomen, vertelt Van der Sloot. ‘Die gaan vanaf half februari en maart aan de slag.’ De bezetting van het team breidt daarmee uit van 3,2 fte naar 4,8 fte, verdeeld over zes psychologen. Ook zijn er tijdelijk zzp’ers ingeschakeld, waardoor de wachtlijst inmiddels is teruggebracht tot zestig studenten. Van der Sloot verwacht dat de aanmeldstop er eind januari af gaat.

Cursussen

Ook moet er een trainingscentrum voor studenten verschijnen met cursussen op het gebied van stressmanagement, faalangst, uitstelgedrag en gestructureerd werken. ‘Het trainingscentrum zelf wordt naar verwachting in mei of juni gelanceerd, maar de cursussen gaan we op korte termijn al aanbieden. Ik verwacht dat ook dat de druk op de studentpsychologen iets kan verminderen.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.