Universiteit en Extinction Rebellion op 13 januari met elkaar in gesprek

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) en WUR gaan met elkaar in dialoog over klimaatverandering.

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) en WUR gaan met elkaar in dialoog over klimaatverandering. Kamiel Verhelst (22) van XR: ‘We willen het bestuur en de WUR-gemeenschap ervan overtuigen dat de universiteit meer kan betekenen in de klimaatcrisis.’

Verhelst zit in het eerste jaar van zijn master Geo-Information Science. Daarnaast is hij actief betrokken bij XR. ‘Op 13 januari gaan we met rector magnificus Arthur Mol en andere vertegenwoordigers van het college van bestuur in gesprek.’ XR heeft een drietal ‘eisen’, vertelt Verhelst. ‘We willen dat WUR de klimaatnoodtoestand uitroept; dat WUR doet wat nodig is om haar negatieve klimaatimpact te verkleinen en de positieve invloed te vergroten; en dat de universiteitsdemocratie wordt vernieuwd.’

Eis 1: noodtoestand

‘Ik begrijp dat er mensen zijn die vinden dat de universiteit geen noodtoestand moet uitroepen omdat de universiteit een onpartijdig instituut is. Wij zijn van mening dat het uitroepen van een noodtoestand geen partijdige of politieke keuze is, maar een constatering van feiten. Klimaatverandering is niet links of rechts; meerdere WUR-wetenschappers zijn betrokken bij het IPCC, en omdat WUR op meerdere relevante gebieden een leidende rol heeft in deze wereld, denken wij dat het wél een enorme impact kan maken als dit instituut zo’n noodtoestand uitroept.’

Eis 2: verduurzamen


‘Ook vinden wij dat WUR een stuk duurzamer kan zijn. WUR heeft grote stappen gezet om klimaatneutraal te worden. Er gaat veel goed. Maar wij zien ook genoeg punten voor verbetering, zoals het reisbeleid. Andere universiteiten zeggen: tot deze afstand is élke reis verplicht een treinreis. Dat gebeurt hier nog niet. Daar kunnen dus echt serieuze stappen worden gezet. Ook doelen wij op indirecte duurzaamheid, bijvoorbeeld via het curriculum. Er zijn nu een flink aantal vakken waarin aandacht voor klimaatverandering relevant zou zijn, maar waarin klimaatverandering niet ter sprake komt. Dat is een gemiste kans, aangezien klimaatverandering het grootste probleem is dat er is.’

Kamiel Verhelst
Kamiel Verhelst

‘Ook zijn wij bang dat het universiteitsbestuur de klimaatcrisis te technologisch benadert, alsof technologie de heilige graal is die alles wel eventjes oplost. Terwijl veel WUR-onderzoek juist laat zien hoe veelzijdig en maatschappelijk het probleem is. Wij hopen daarom dat het universiteitsbestuur breder gaat kijken naar en communiceren over deze crisis. Met technologie alleen gaan we het niet redden.’

Eis 3: meer democratie


‘Wij vinden dat de besluitvorming op WUR een stuk democratischer kan. De University of Exeter is daarin een mooi voorbeeld: zij hebben een commissie van studenten en medewerkers aangesteld om te kijken hoe de universiteit het beste iets kan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Die commissie heeft een plan geschreven en dat is aangenomen door de universiteit. Wij denken dat die democratisering ook in de Wageningse context belangrijk is. Als het gaat om oplossingen voor klimaatverandering is er geen ruimte voor de persoonlijke belangen van bestuurders.’

Dialoog


‘We willen met dit gesprek ook een voorbeeld zijn voor andere kritische geluiden binnen WUR. Meer dialoog is één van de speerpunten van deze universiteit. Wij hielden een klimaatmars in mei en toen zei de universiteit al dat ze met ons in gesprek wilden gaan. Mei is inmiddels al wel even geleden en wij hebben niet stilgezeten, dus ze zijn ons echt niet zomaar vergeten. Daarom nemen wij nu het initiatief. Als de universiteit het gesprek niet organiseert, doen wij het wel.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.