Organisatie
Opinie

In 2020 moet WUR eindelijk eens…

Het jaar loopt ten einde, 2020 staat voor de deur. Dan is het ook weer tijd voor goede voornemens. Waar moet WUR komend jaar eindelijk eens werk van maken?
Albert Sikkema,Luuk Zegers,Coretta Jongeling

tekst Albert Sikkema, Luuk Zegers en Coretta Jongeling illustratie Henk van Ruitenbeek

Clara de Mik

Receptioniste Gaia/Lumen‘Het ontmoedigen van auto’s op de campus. Dat worden er steeds meer. Daar zitten automobilisten bij die ook per openbaar vervoer of fiets kunnen komen. Ikzelf woon in Arnhem. Als ik ’s ochtends heel vroeg moet beginnen, kom ik met de auto. Moet ik later beginnen, dan kom ik met de trein. De campus is heel goed bereikbaar met openbaar vervoer. Ik ben blij dat WUR fietsen stimuleert met speed pedelecs en WUR-bikes, maar er kan meer om autogebruik te ontmoedigen. WUR kan bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding voor openbaar vervoer verhogen. Het openbaar vervoer kost me nu meer dan de auto.’

Arjan BreugemOnderzoeker Bodemfysica en landbeheer

‘Meer en beter afval scheiden. Ik zie nog te vaak in afvalbakken dat van alles bij elkaar wordt gegooid; dat papier en zelfs goed eten tussen het restafval is beland. Ook buiten op de campus zie ik geregeld troep liggen zoals plastic, papier en blikjes. Dat is storend en slecht voor het milieu. Wat we eraan moeten doen? Mensen via voorlichting op hun verantwoordelijkheid wijzen. Bekendheid, bewustwording en bereidwilligheid lijken me erg belangrijk. Op de campus zitten toch goed ontwikkelde mensen die het milieu willen beschermen? Kom op zeg!’

Tessa LouwerensRedacteur Resource

‘Het kostendeclaratiesysteem gebruiksvriendelijker maken. Als ik het gezucht en gesteun van mijn collega hoor, denk ik dat ik niet de enige ben met deze mening. Voor ieder klein bedrag moet je de factuur, als-ie digitaal is, eerst printen, paraferen, weer inscannen en zorgen dat het in het juiste format geüpload wordt. Het is ook een kwestie van vertrouwen; zo’n paraaf is volgens mij alleen om vast te stellen dat je een bonnetje maar één keer indient. Aan de andere kant zitten mensen bij de financiële administratie dit allemaal te controleren. Ik vermoed dat dit systeem meer tijd en geld kost dan dat het oplevert.’

Marlies KoertsMasterstudent Food Technology

‘Op dit moment voert de universiteit campagnes om goed met stress te leren omgaan (Surf Your Stress) en genoeg te bewegen met (Sit Less, Feel Better). Met andere woorden: we moeten goed voor onszelf zorgen. Aan de andere kant maakt WUR dat steeds moeilijker met het Bring Your Own Device beleid, dat ertoe leidt dat er minder goede werkplekken met computers zijn en dat studenten op hun laptop moet werken, vaak op niet-verstelbare tafels en stoelen. Dat zorgt voor ongezonde werkhoudingen en werkt RSI in de hand. En er is sowieso al ruimtegebrek; een plekje in de bieb vinden na 8 uur ’s ochtends is een kansloze missie. Kortom: in 2020 moet WUR gaan investeren in goede werkplekken. Ook in groepslokalen moeten verstelbare tafels en stoelen komen. En er moet meer voorlichting komen over een goede werkhouding.’

Karin SchroenPersoonlijk hoogleraar Levensmiddelenproceskunde

‘We moeten meer met andere kennisdisciplines praten. We hebben als WUR zeker de kennis in huis om bij te dragen aan diverse sustainable development goals, maar op dit moment komt die onvoldoende samen. Promovendi en begeleiders zitten te veel op hun eigen eilandjes. Een gemiste kans. Durf als toegepast wetenschapper ook eens de fundamentele kant te verkennen en als fundamentele wetenschapper te ontdekken aan welke applicaties je kunt bijdragen. Mijn voorstel is een Open Science Forum, waar je onderwerpen vanuit verschillende hoeken belicht. Daarmee kan WUR talenten afleveren die er echt toe doen, die dieper gaan en in staat zijn met verschillende disciplines te praten. Ik wil de eerste bijeenkomst organiseren over nanotech en voeding. Daarna mogen promovendi dit wat mij betreft oppakken. Het nieuwe Dialogue Center biedt ook mogelijkheden hiervoor.’

Pablo VannesteMasterstudent Organic Agriculture

‘WUR moet nu eindelijk eens biologische landbouw een hoofdplaats geven op hun proefvelden. Het is een beetje vreemd om de meest duurzame universiteit van de wereld te zijn en toch minder dan een kwart van alle proefvelden een biologische bestemming te geven. Ik heb vaak gehoord dat WUR onderzoek doet naar de verduurzaming van gangbare landbouw, maar misschien is het tijd voor nog een stapje verder. Waarom zouden we stoppen bij biologisch en niet ook gaan kijken naar stabielere productiesystemen in plaats van steeds éénjarige planten te gebruiken? Een goed voornemen voor de WUR zou zijn om het areaal voedselbossen uit te breiden van 1 hectare naar 10 hectare. Dat zou heel goed kunnen op de velden tegenover de campus.’

Xanthe VerschuurMasterstudent Forest and Nature conservation

‘WUR moet nu eindelijk eens ophouden met de campus uitbreiden. Het nieuwe plan om Born-Oost vol te bouwen, het groengebied naast de campus, is zonde. Juist een groene universiteit zou het belang moeten inzien van natuur rond de stad. Ik snap dat vernieuwing soms nodig is, maar de universiteit zou meer kunnen inzetten op hergebruik van bestaande bebouwing, zoals op de oude Dreijen, in het businesspark of de Nude. Veel bedrijven die zich op de campus willen vestige, hebben al kantoren op andere plekken, die door de verhuizing leeg komen te staan. Het zou goed zijn om na te denken over de groei van de universiteit. Er is nu al te weinig woonruimte, niet alleen voor studenten maar ook voor andere inwoners van Wageningen.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.