Organisatie
Nieuws
Onderwijs
Studentenleven

WUR moet hoogbegaafdvriendelijker

Een groepje hoogbegaafde WUR-studenten is bezig met een project om de universiteit ‘hoogbegaafdvriendelijker’ te maken. Want het klinkt misschien gek, maar ook die groep studenten loopt vaak tegen dingen aan op de universiteit.
Luuk Zegers

Logo van het Giftedness-project. © WUR

Hoogbegaafdheid is méér dan alleen een hoog IQ, zegt student Levensmiddelentechnologie Liselore Marcuse (23). ‘Het is een samenspel van verschillende kenmerken waar intelligentie er één van is.’ Samen met vier andere hoogbegaafde studenten is ze betrokken bij het Giftedness-project. ‘Hoogbegaafdheid of giftedness uit zich op verschillende manieren. Snel, complex en rijk denken bijvoorbeeld. Maar er komt ook vaak een fijngevoeligheid voor de buitenwereld bij kijken. Dat hoogbegaafdemensen allemaal Einsteins zijn, is dus een misvatting. Daarnaast zijn er ook gradaties: iemand met een IQ van 160 verschilt van iemand met een IQ van 130.’ Marcuse gebruikt liever de Engelse term gifted dan de Nederlandse variant. ‘Hoogbegaafd heeft toch een negatieve bijklank, iets wijsneus-achtigs en kan hoge verwachtingen scheppen.’

Bang voor succes

‘Het klinkt misschien gek, maar er is een grote groep gifted studenten die vastloopt of tegen dingen aanloopt,’ vertelt Marcuse. ‘Ze kampen bijvoorbeeld met faalangst, concentratieproblemen of eenzaamheid. Anderen hebben angst voor succes: zij willen liever niet te hoge cijfers halen omdat ze normaal willen zijn. Hoogbegaafdheid heeft dus invloed op het welzijn van studenten en op hun studieresultaten. Dat je hoogbegaafd bent, betekent dus niet automatisch dat je tienen haalt.’

Ook docenten weten niet altijd hoe ze met hoogbegaafdheid om moeten gaan, zegt studentendecaan Ruur Boersma, die betrokken is bij het Giftedness-project. ‘Dat kan bijvoorbeeld lastig zijn bij het begeleiden van een thesis. Een docent mailde de rector met de vraag of de universiteit al iets doet op het gebied van hoogbegaafdheid. Naar aanleiding daarvan zijn we met dit project begonnen. Omdat ik als studentendecaan al een paar jaar met hoogbegaafdheid bezig ben, heb ik het initiatief genomen om een aantal studenten te vragen met dit project aan de slag te gaan.’

Veilige ontmoetingsplaats

De projectgroep heeft gifted studenten gevraagd waar zij tegenaan lopen en hoe de universiteit hun zou kunnen helpen. Momenteel staat er ook een enquête uit bij docenten om hun vragen in kaart te brengen. Marcuse: ‘We willen de vragen van leraren beantwoorden en ruimte bieden aan hoogbegaafde studenten om met elkaar in contact te komen. Daarvoor gaan we evenementen zoals colleges en gesprekken over hoogbegaafdheid organiseren, ook voor studenten die nog nooit een IQ test hebben gedaan maar zich wel herkennen in kenmerken. De eerste daarvan is in januari.’Ook komt er een online platform via MS Teams, waar hoogbegaafde studenten met elkaar in gesprek kunnen gaan en vragen kunnen stellen. ‘Een soort veilige ontmoetingsplaats’, aldus Marcuse.

Boersma: ‘Studenten met hoogbegaafdheid kunnen elkaar helpen. Daarvoor moeten ze elkaar wel kunnen vinden. En voor docenten is het goed om te weten hoe ze hoogbegaafde studenten kunnen herkennen en hoe ze het beste met hen kunnen omgaan. In juli heb ik daar een workshop over gegeven, maar het zou fijn zijn als dat een onderdeel wordt van de training voor thesisbegeleiding. Docenten moeten weten dat hoogbegaafden nét op een andere manier met dingen bezig zijn.’

Vragen over hoogbegaafdheid? Klik hier voor meer informatie of stuur een mail naar giftedness@wur.nl

Lees meer:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.