Organisatie

Studie naar campusroute vertraagd

De studie naar de milieu-effecten van het Rondje Campus is fors vertraagd. Om de files rond de campus snel aan te pakken is een westelijke ontsluiting in beeld.
Roelof Kleis

© Roelof Kleis

Zo ongeveer nu zou die studie klaar moeten zijn. Maar dat lukt dus niet. De reden daarvoor is dat de rekenmeesters hun werk over moeten doen. Bij de invoer van de meetgegevens over de verkeersdrukte in het gebruikte verkeersmodel zijn fouten gemaakt. Dat kwam volgens de provincie aan het licht bij een extra controle die werd ingelast om het rekenwerk te controleren.

Zeven oplossingen

De berekeningen van het verkeersmodel zijn essentieel. De uitkomstenbepalen of en in hoeverre de verschillende oplossingen voor de verkeersdrukte soelaas bieden. In de mer-studie (milieu-effectrapportage) worden zeven oplossingen voor de slechte bereikbaarheid van Wageningen tegen het licht gehouden. Zes van die routes lopen over en langs de campus. Die worden afgezet tegen het verbeteren van de bestaande ontsluitingswegen Mansholtlaan en Nijenoordallee.

varianten rondweg.jpg

Door de herberekening wordt volgens de provincie een half jaar vertraging opgelopen. De mer-studie komt nu volgend voorjaar klaar. GS maakt halverwege dat jaar een keuze uit een van de varianten. Op zijn vroegst in 2022 gaat dan de eerste schop de grond in. Maar afhankelijk van de gekozen oplossing kan dat ook een paar jaar later worden, laat de provincie alvast weten. Een rondweg om de campus stuit op veel verzet vanuit woonwijk Noordwest.

Stoplichten

Om toch sneller iets te doen tegen de files studeert de provincie, in overleg met WUR en de gemeente Wageningen, op diverse maatregelen. Eentje daarvan is de vervanging van de rotonde naar de campus door stoplichten. Ook is een ontsluiting van de campus aan de westkant weer in beeld. Nu moet verkeer van en naar de campus uit het westen nog omrijden via de Mansholtlaan. Dat zorgt voor extra drukte op die weg. Nog dit najaar komt de provincie met een maatregelen voor de korte termijn

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.