Wetenschap
Landbouw

Commissie-Remkes: geen generieke krimp veestapel

De Nederlandse overheid moet gericht veehouderijbedrijven met relatief hoge emissies en verouderde stalsystemen nabij natuurgebieden opkopen en saneren. Dat adviseert de commissie-Remkes.
Albert Sikkema

©Shutterstock

De commissie, die het kabinet adviseert hoe Nederland op korte termijn de stikstofproblematiek kan oplossen, is tegen een algemene krimp van de veestapel. Zo’n ‘generieke volumebeperking’ is niet effectief, omdat er op dit moment grote verschillen bestaan in ammoniakemissies tussen en binnen sectoren, redeneert de commissie. De overheid moet de grootste vervuilers rond natuurgebieden opkopen en saneren. De andere veehouderijbedrijven moeten extra emissiebeperkende maatregelen treffen om de uitstoot te beperken. Daarbij moeten innovaties sneller in de praktijk worden gebracht, adviseert de commissie.

Oplossingen

De commissie-Remkes zocht de afgelopen maanden naar snelle oplossingen voor de stikstofproblematiek, nadat de Raad van State deze zomer stelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet om natuurgebieden te beschermen. In de commissie zitten twee Wageningers: Martin Scholten, directeur Animal Sciences Group, en Louise Vet, directeur van ecologie-instituut NIOO. De commissie komt volgend jaar met langetermijnoplossingen voor de stikstofproblematiek.

Gebiedsgericht

De commissie adviseerde ook om de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen langs natuurgebieden te verlagen. De commissie wil dat de provincies gebiedsgerichte maatregelen opstellen rond natuurgebieden. ‘Alle economische sectoren die stikstofuitstoot kennen, dienen een bijdrage te leveren, in een evenwichtige verhouding, waarbij kosteneffectiviteit in ogenschouw wordt genomen.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.