Organisatie

Aula: debatcentrum of bioscoop?

De Aula van WUR aan de Generaal Foulkesweg wordt een debatcentrum of bioscoop. Begin december kiest de raad van bestuur voor een van beide opties.
Roelof Kleis

Een impressie van de Aula als debatcentrum. © DP6

Het gaat dan om een zogeheten voorgenomen besluit, licht directeur Facilitair Bedrijf Peter Booman toe. ‘Dat besluit wordt vervolgens ter consult voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouder van Wageningen. Ook zullen we voor de direct omwonenden en andere belanghebbenden een bijeenkomst houden en toelichten wat onze overwegingen zijn.’ WUR neemt als eigenaar uiteindelijk het definitieve besluit.

Heerenstraat Theater

De Aula moet een nieuwe bestemming krijgen, nu de bouw van het Dialogue Center op de campus definitief doorgaat.Dit gebouw vervangt de Aula als locatie voor promoties en andere feestelijkheden. Die bouw van het Dialogue Center start eind dit jaar en is rond de zomer van 2021 klaar. Voor koop van de Aula zijn twee partijen in de race. Het consortium van BOEi/Van Swaay wil van de Aula een bioscoop en cultureel centrum maken. Het Heerenstraat Theater zou daar dan intrekken. BOEi zet zich in om erfgoed een nieuwe bestemming te geven.

07-NIE foto Aula Sven Menschel.jpg

D

ebatcentrumHet andere plan is van de Noordereng Groep, die van de Aula een debatcentrum wil maken. Noordereng Groep is een collectief van ondernemer Gerben Kuipers (voormalig eigenaar bioscoop Cinemec) en het Delftse architectenbureau DP6. De raad van bestuur heeft vooralsnog een sterke voorkeur voor de plannen van de Noordereng Groep. Volgens Booman laat Noordereng de bestaande Aula meer intact, waardoor het historische gebouw beter zijn karakter behoudt.

Kans

B&W van Wageningen zien evenwel meer in de verhuizing van de bioscoop en dus het plan BOEi. Besloten is daarom om beide partijen de kans te geven de plannen aan te scherpen. ‘We geven beide partijen de kans om de plannen aan te passen aan de gemaakte opmerkingen.’ In december wordt duidelijk of dat tot een andere keuze zal leiden.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.