Student
Studentenleven

Kamernood neemt iets af, meer studenten wonen thuis

De kamernood onder Nederlandse studenten in Wageningen lijkt lichtjes gedaald. Uit een peiling van Resource tijdens de Annual Introduction Days blijkt dat meer eerstejaars bachelorstudenten thuis blijven wonen.
Albert Sikkema

©Luuk Zeegers

Evenals voorgaande jaren vroeg Resource AID-lopers of ze op kamers wilden in Wageningen en of ze al een kamer hadden. De vragenlijst werd ingevuld door 370 Nederlandse eerstejaars bachelorstudenten. 82 procent (300) van hen wil meteen een kamer in Wageningen. Van die groep heeft 55 procent al een vaste kamer gevonden, terwijl ruim 10 procent een kamer in onderhuur heeft. Bijna 35 procent van de kamerzoekers heeft nog geen kamer. Veruit de meesten uit deze groep reizen voorlopig op en neer vanuit het ouderlijk huis. Sommigen van hen hebben 4 tot 5 uur reistijd per dag. Een klein deel van deze kamerzoekers kan in of nabij Wageningen bij vrienden logeren.

18% van de eerstejaars zoekt niet meteen een kamer

Thuis

18 procent van de eerstejaars zoekt niet meteen een kamer in Wageningen. De meesten van deze groep vinden het prettiger om thuis te blijven wonen en vinden de reistijd naar Wageningen geen probleem. Een kleiner deel van de ‘thuisblijvers’ vindt de kamers in Wageningen te duur.

Lichte daling

Uit de cijfers is op te maken dat de kamernood in Wageningen lichtjes daalt: in de Resource-peiling van vorige jaar gaf 38 procent van de kamerzoekenden aan nog kamerloos te zijn. Dit lijkt mede te komen doordat een groter percentage van de eerstejaars ervoor kiest om voorlopig thuis te blijven wonen: 18 procent dit jaar tegen 14 procent vorig jaar.

Nieuw kameraanbod

Uit de peiling blijkt verder dat steeds meer eerstejaars een kamer vinden bij de relatief nieuwe kameraanbieders Socius en Xior, of via Kamernet, Facebook en makelaars. Ook hebben 50 van de 300 Nederlandse kamerzoekers de afgelopen maanden een kamer gevonden via Idealis en DUWO. Dat is opmerkelijk, want Idealis reserveert bijna alle lege kamers voor nieuwe internationale studenten, die kamergarantie krijgen van WUR.

In de gemeente Wageningen is de afgelopen jaren discussie ontstaan over het fenomeen dat ouders een huis of appartement kopen voor hun studerende kinderen. Uit de peiling blijkt niet dat dit verschijnsel een grote vlucht neemt: slechts drie van de 370 respondenten woont in een door hun ouders aangekochte woning.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.