Citaties tellen blijft belangrijk

Tweederde van de wetenschappers staat positief of neutraal tegenover het huidige systeem van erkennen en waarderen, blijkt uit onderzoek van wetenschapsfinancier NWO.
Foto: Shutterstock

De manier waarop wetenschappers en subsidieaanvragen worden beoordeeld staat de laatste jaren steeds meer onder druk. Publicatiescore’s en citatiescore’s moeten daarom plaatsmaken voor de intrinsieke kwaliteit en maatschappelijke impact van onderzoek, vinden universiteiten en wetenschapsfinanciers als KNAW, NWO en ZonMw. Zo heeft NWO alle verwijzingen naar de h-index uit de subsidievragen en criteria verwijderd.

Vrouwen

Maar wat vinden onderzoekers van de huidige manier van erkennen en waarderen? Slechts een op de drie wetenschappers wil af van het systeem dat bibliometrische gegevens gebruikt om wetenschappers te beoordelen, blijkt uit onderzoek van NWO onder bijna 2000 onderzoekers aan Nederlandse kennisinstellingen. Vooral vrouwen (41 procent) en alfa’s en gamma’s (46 procent) zijn kritisch. Een derde is uitgesproken positief over het tellen van publicaties en citaties, een derde is neutraal.

Kwaliteit

Uit de studie blijkt verder dat bij de criteria voor beoordeling door financiers de kwaliteit van het onderzoek nog steeds voorop staat. Dat criterium moet volgens de onderzoekers voor 60 procent meetellen bij de beoordeling. Maatschappelijke impact (19 procent), leiderschap (10 procent) en onderwijs (8 procent) vinden ze minder belangrijk. Onderzoekers in de technische wetenschappen en maatschappij- en gedragswetenschappen hechten vooral waarde aan het belang van onderzoek voor de samenleving.

Bij de beoordeling door de werkgever liggen de verhoudingen iets anders: wetenschappelijke kwaliteit (47 procent) blijft het belangrijkst, gevolgd door onderwijs (22 procent) en leiderschap (14 procent). De overgrote meerderheid (86 procent) van de onderzoekers vindt dat er per vakgebied andere beoordelingscriteria bij mogen komen. Maatwerk is daarbij belangrijk. Uit antwoorden van de respondenten blijkt verder een flinke weerstand tegen ‘science-diva’s’: toponderzoekers die veel subsidie binnenharken en weinig ruimte overlaten voor nieuwkomers.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.