Organisatie

‘Algemeen beleid voor sandwichpromovendi lastig’

Het is lastig algemeen beleid te formuleren voor arbeidsomstandigheden en de financiële positie van promovendi, zegt rector magnificus Arthur Mol in reactie op een ingezonden brief van onderzoeker Mark Zwart, die de arbeidsomstandigheden van sandwichpromovendi aan de kaak stelt.
Tessa Louwerens

© Shutterstock

Zwart, onderzoeker bij NIOO-KNAW, vindt dat er duidelijke regels moeten komen omtrent de arbeidsomstandigheden voor sandwichpromovendi, die een deel van hun onderzoek in Nederland uitvoeren en een deel in het buitenland. Volgens hem zijn de arbeidsomstandigheden van sommige sandwichpromovendi erbarmelijk. Ze verdienen heel weinig en moeten hun onderzoek soms in hun vrije tijd uitvoeren. Volgens Mol is het echter lastig om algemeen beleid te formuleren, aangezien het om verschillende individuele situaties gaat. ‘We hebben bijvoorbeeld ook Nederlandse promovendi die hun promotietraject naast hun baan doen.’

Sandwichpromovendi zijn niet bij ons in dienst en werken volgens de arbeidsvoorwaarden en cao van hun eigen werkgever

Arthur Mol, rector magnificus Wageningen University

Mol erkent dat de financiële positie van de verschillende ‘typen’ promovendi verschilt. ‘Sandwichpromovendi zijn niet bij ons in dienst en werken volgens de arbeidsvoorwaarden en cao van hun eigen werkgever.’ Vooral in het verleden is het volgens hem wel voorgekomen dat er geen goede afspraken waren gemaakt over de financiering. ‘Daar voeren we nu een strenger beleid op. Zo maken we duidelijke afspraken met de beursverstrekkers en ondernemen we actie als deze niet worden nageleefd.’

Volgens Mol is zijn het de leerstoelgroepen die contact onderhouden met de universiteit in het thuisland en die afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden. ‘In het verleden kwam het voor dat we te laat merkten dat iets niet goed liep. Dan kun je samenwerking weigeren, maar daar dupeer je vooral de promovendus mee. Inmiddels hebben we dat beter geregeld en worden er harde financiële afspraken gemaakt.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.