WUR en de provincie

Even lezen voor je gaat stemmen
Foto: Guy Ackermans

De Provinciale Staten van Gelderland houden zich bezig met onderwerpen die WUR-medewerkers en -studenten aan het hart gaan. En die de instelling soms ook direct raken. Vier kandidaten met een WUR-achtergrond vertellen waarom een gang naar de stembus op 20 maart de moeite waard is.

Klimaat, landbouw, natuurbeheer, energie, economie en ruimtelijke ordening zijn zaken waar de provincie besluiten over neemt. Tegelijk zijn het onderwerpen waar WUR-medewerkers en -studenten zich vakmatig mee bezighouden. Logisch dus dat de kandidaten met een WUR-achtergrond de passie voor deze onderwerpen vaak noemen als motivatie om mee te doen.

 Er is te weinig biodiversiteit op het boerenland. Dat moet veranderen 

Judith Westerink (ChristenUnie)

‘Heel interessant om deze onderwerpen van de andere kant te bekijken,’ zegt kandidaat voor de ChristenUnie Judith Westerink, in het dagelijks leven onderzoeker bij Environmental Research. Westerink wil vanuit Provinciale Staten meehelpen om de tegenstellingen tussen landbouw en natuur te verkleinen: ‘We streven naar een goede toekomst voor boerenbedrijven, waarbij ze ook een rol hebben in natuurbeheer. Er is te weinig biodiversiteit op het boerenland. Dat moet veranderen.’

Klimaat
Het thema klimaatverandering brengt niet alleen het hoofd van landelijke politici op hol, maar is ook in de provincie een hot topic. Zo wil D66 Gelderland maar liefst 2,6 miljard euro besteden aan duurzaamheidsmaatregelen.

 Wij willen Nuon-geld investeren in grootschalige verduurzaming van woonwijken 

Antoon Kanis (D66)

Antoon Kanis, masterstudent Economie en Beleid en derde op de lijst bij de Democraten: ‘Door de verkoop van Nuon heeft de provincie heel veel geld op de bank staan. Wij willen dat investeren in grootschalige verduurzaming van woonwijken.’

Voor Jan Daenen, masterstudent Management, Economics and Consumerstudies en zesde op de PvdA-lijst, gaat dit voorstel te ver. ‘We moeten een buffer overhouden om een eventuele volgende economische crisis op te vangen. En die duurzaamheidsmaatregelen mogen niet uitsluitend een lobby voor elitaire warmtepompen zijn, want op die manier wordt het verzet van burgers groter.’

Bedrijvigheid

Afwegingen over de precieze besteding van de duurzaamheidsmiljarden zullen de discussies beheersen. Zo prefereert GroenLinks zonnepanelen op daken in plaats van in weilanden, zegt Esther de Wit, bestuurskundig onderzoeker bij Environmental Research en nummer elf op de lijst.

 De provincie moet zorgen voor vergroting van de biodiversiteit bij het beheer van bermen en dijken 

Esther de Wit (GroenLinks)

‘Wij vinden daarnaast dat de provincie groener moet inkopen en moet zorgen voor vergroting van de biodiversiteit bij het beheer van bermen en dijken. Ik kan me voorstellen dat Wageningse bedrijven dat invullen.’

Daarmee snijdt De Wit een ander provinciaal thema aan: stimulering van de regionale economie. Want tegenover bestedingen staan opdrachten voor onderzoekers en bedrijven. GroenLinks zou graag zien dat de provincie startende bedrijven helpt om sneller te groeien.

Lightrail

Een bij uitstek regionaal thema is bereikbaarheid. Dat het vastloopt bij onder meer de Wageningse campus is duidelijk.

 Het is bijna stumperig hoe onbereikbaar de campus is. Er moet een onderzoek komen naar een lightrailverbinding tussen station Ede-Wageningen en de campus 

Jan Daenen (PvdA)

PvdA’er Daenen: ‘Het is bijna stumperig hoe onbereikbaar de campus is.’ Sommige partijen zien de oplossing in meer asfalt, anderen in beter openbaar vervoer. Daenen en D66’er Kanis vinden dat er een onderzoek moet komen naar een lightrailverbinding tussen station Ede-Wageningen en de campus. De Wit van GL wil daarnaast het openbaar vervoer goedkoper en zelfs gratis maken op bepaalde tijden.

Lage opkomst

Populair zijn de provinciale verkiezingen niet echt, getuige de gestaag dalende opkomstpercentages. Onbekendheid met de provincie zou een rol kunnen spelen, denkt Daenen. ‘Ik had vroeger ook geen idee wat de provincie deed. Toen ik me erin verdiepte, zag ik dat de provincie op veel vlakken actief is die me interesseren, zoals milieu en de regionale economie. Nu wil ik zelf graag de handen uit de mouwen steken om dingen te veranderen.’

Wat heeft WUR aan de provincie?

1.Gunstig vestigingsklimaat
Meer innovatie, meer werkgelegenheid en meer banen. Elke provincie probeert zo veel mogelijk talent, bedrijven en instellingen naar de regio te trekken. Het besluit om 65 miljoen euro te investeren in het digitale innovatiecentrum OnePlanet, waarin WUR participeert, is het meest klinkende voorbeeld van die ambitie in Gelderland. (zie ook het nieuwsbericht op pagina 6). Een ander voorbeeld is het bedrijfsverzamelgebouw PlusUltra, waar de provincie 3,5 miljoen in stak. De Shared Research Facilities, waarvan WUR, bedrijven en andere instellingen gebruik kunnen maken, zijn gestart mede dankzij een provinciale injectie van 6 miljoen. Ook maakt de provincie maakt zich al jarenlang hard voor een gunstig ‘agrifood-ecosysteem’ in de regio, met onder meer Food Valley en het World Food Center.

2. Betere bereikbaarheid
De gebrekkige bereikbaarheid van Wageningen Campus is één van de bedreigingen voor het succes van de regio, meent het bestuur van WUR. Aanvankelijk zou de gemeente Wageningen de problemen oplossen door een rondweg rond de campus aan te leggen. De gemeenteraad koos echter een volgens de provincie onhaalbaar en onwenselijk tracé over de campus, waarna de provincie de regie overnam. Een onderzoek naar mogelijke oplossingen loopt nog. Een eventuele lightrailverbinding met station Ede-Wageningen en nieuwe directe buslijnen naar Arnhem zijn ook typisch provinciale projecten.

3. Onderzoeksopdrachten
De provincie is ook opdrachtgever van onderzoek. Per jaar gaat het om 1 miljoen euro aan directe opdrachten van Gelderland, verspreid over diverse kenniseenheden. Een voorbeeld zijn opdrachten voortkomend uit het Natuurpact, voor ontwikkeling en beheer van natuur. Opdrachten komen overigens ook soms van andere provincies. Zo ondertekende Zeeland onlangs een onderzoeksconvenant met het WUR-regiocentrum in Yerseke.

Wat zeggen de partijen over WUR?

In Gelderland doen vijftien partijen mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart. Hieronder een overzicht van de standpunten uit hun verkiezingsprogramma’s waarin WUR wordt genoemd of bedoeld.

VVD (nu 9 zetels):
– bereikbaarheid Wageningen heeft prioriteit
– kennisdeling tussen hoger onderwijs en midden- en kleinbedrijf (mkb) moet beter
– campus moet verder worden ontwikkeld.

CDA (9 zetels):
– WUR moet met meer innovatieconcepten komen
– kennis moet breder worden gedeeld met de bevolking

D66 (7 zetels):
– meer kruisbestuiving tussen health (Radboudumc) en food (WUR)

SP (6 zetels):
– kennisdeling tussen hoger onderwijs en mkb moet beter

PvdA (6 zetels):
– openbaar vervoer van Ede naar campus moet beter
– knelpunt bij hoofdentree campus moet worden aangepakt

PVV (5 zetels):
WUR niet genoemd

CU (4 zetels):
– gemeente moet regie over bereikbaarheid van de campus houden

SGP (3 zetels):
– campus moet verder worden ontwikkeld om startups en kennisbedrijven aan te trekken

GL (3 zetels):
– aanleggen campusroute is onwenselijk
– ov van Ede naar Wageningen moet beter; op termijn lightrail aanleggen

PvdD (2 zetels):
WUR niet genoemd

50Plus (1 zetel):
WUR niet genoemd

FvD (0 zetels):
Geen programma beschikbaar

Code Oranje (0 zetels):
– verspreiding van kennis van WUR naar bedrijfsleven moet beter

Denk (0 zetels):
– meer regionale profilering op het thema food

Jezus leeft (0 zetels):
WUR niet genoemd

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.